Teori om rättvisa/rättfärdiga krig

I boken The Morality of War – A Reader , så tar bokens redaktörer upp Just War Theory, eller som vi säger på svenska teori om rättvisa/rättfärdiga krig. Teorin kan härledas tillbaka till St.Augustine (354-430), och han argumenterade som så att krig var moraliskt rätt om lämplig sekulär myndighet har förklarat krig, men även om det finns en just cause, och om kriget fördes utifrån rättfärdiga intentioner. Att krig var rättfärdigt enligt Augustine innebar att kriget fördes för att få fred eller för att bestraffa de som har felat/wrongdoers, eller för att promote the good.

Ett annat resonemang som förs är att goda intentioner för krigföring innebär rätten att föra krig med alla medel för att nå framgång, och att det finns någon orsak att oroa sig för moraliska begränsningar om hur rättvisa/rättfärdiga krig skall föras (jus in bello).

Teorin kom sedan att utvecklas av Francisco de Vitoria (1485-1546). Stater har en rätt att föra krig inte bara för att försvara sig själva och att återta egendom, men också om det innebär att ge igen för tidigare orättfärdigheter, och om det handlar om att bestraffa de som har gjort fel, och att skydda sig själva mot tyranner som annars eventuellt riskerar att hota dem.

Vitoria har kommit fram till att den enda legitima orsaken till ett rättfärdigt offensivt krig är att slå tillbaka mot de som orsakat skada och bestraffa dem.

Dock finns det en allvarligt menad kritik mot Just War Theory, som kommer från positivisterna som bland annat går ut på att det inte finns någon gemensam internationell domare som kan avgöra frågor om en stat har utsatts för något som är orättfärdigt och som skulle rättfärdiga ett krig. Ett krig kan ses som moraliskt rättfärdigat utifrån en stats eget perspektiv, men som inte har något lagligt stöd utifrån internationell positiv rätt. (Kinsella & Carr.2007:55-58)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: