Forskning om fenomenet “mobbning”

I den rykande färska boken Sticks and Stones – Defeating the culture of bullying and rediscovering the power of character and empathy som är skriven av Emily Bazelon, så lyfter hon fram att psykologen Dan Olweus bedrivit studier där han undersöker aggression och offerkänsla hos pojkar.  Studien genomfördes i ett antal skolor i Stockholm och i stadsdelen Solna. Han ställde frågor till 1000 elever i årskurs sex och årskurs åtta.  Här låg fokus på just pojkar och han frågade om vilka barn som slogs och retade andra barn, och vilka barn som var måltavlan för detta beteende. Eftersom han var osäker på tillförlitligheten i de svar han fick så kontrollerade han detta med hur mammorna och lärarna uppfattade saken.  Sedan frågade han hur “mobbarna” respektive “måltavlorna” såg ut.

Utifrån de data som samlades in så kunde Olweus identifiera vilka former av aggression som barnen upplevde som särskilt sårande. Då kom det fram att pojkar led mest när det var tal om upprepade aggressionshandlingar, från vilka de inte kunde försvara sig. De största skadorna handlade om att utsätta andra för något som gör ont.

För att det skall vara tal om mobbning, så måste tre olika kategorier vara uppfyllda, nämligen:  det måste vara verbalt eller fysisk aggression som upprepas över tid, och att det finns en skillnad i makt mellan de barn som har makt och de smo är maktlösa. Dessutom måste det vara skillnad i status mellan förövare och offer.

Olweus finner också i sina studier att 5% av pojkarna var “mobbare”, medan 5% var “offer”.

En annan person som bedrivit studier om mobbning är Susan Swearer som är socialpsykolog vid University of Nebraska-Lincoln. Hon har i sin avhandling från början av 1990-talet studerat depression hos ungdomar och beteendestörningar, och hur deprimerade barn agerar våldsamt eller på ett sätt som kan uppfattas som antisocialt.

Resultaten av hennes studier visar bland annat på att mobbare ofta utgörs av två distinkta typer. I det ena fallet så finner hon att vissa barn som mobbar mår bra, medan andra barn lider av höga nivåer av depression och ångest. Just nummer två, att psykisk ohälsa spelar en stor roll var något som förvånade flera rektorer som tog del av forskningsresultaten.

Utifrån ett flertal olika studier om mobbning och mobbare, så har Emily Bazelon lyckats kartlägga problemet och kommit fram till fem olika typer av “mobbare”.

Den första kallar hon för thug in training. Det handlar om en traditionell form av mobbare som drar nytta av sin fysiska styrka för att klå upp andra barn och att skäla deras saker. Ett annat exempel på detta är de som skäl andra barn lunchpengar.

Den andra typen av mobbare handlar om den som försöker att agera som en thug och då inte utifrån uppsåt utan därför att han/hon saknar insikt.

Den tredje typen av mobbare är en person med mer allvarliga problem, och det handlar ofta om att personen är både mobbare och offer samtidigt.

Den fjärde typen av mobbare handlar om motsatsen till den socialt missanpassade. Det är ofta barn som får högre poäng än andra på olika prov angående social kompetens. De är ofta bra på att läsa av andra personers känslor och att manipulera dessa. Dessa personer har också lättare för att få vänner än andra barn.

Den sista typen av mobbare är vad Emily Bazelon kallar för en Facebook thug. Det är i princip tal om en produkt av det nya samhället där vi är ständigt uppkopplade. Det handlar om personer som nyttjar anonymiteten i de sociala medierna för att tex mobbar och trakassera andra personer. Det kan tex handla om personer som är helt vanliga till vardags, men som blir någon helt annan på nätet och där uppför sig mycket illa genom bland annat mobbning och trakasserier. (Bazelon.2013:28-34)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: