Om brottsrubriceringen “Olaga hot”

Om Olaga hot 4 kap 5§ Brottsbalken

Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på så sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år”.

För att hot på internet skall kunna klassificeras som  brottet olaga hot så menar Mårten Schultz att det dels skall vara allvarligt menat och att det skall vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan.

Sverige har inte en separat lag eller några separata lagar för det som sker på nätet, utan här gäller en teknikneutral lagstiftning. Dvs, det är Brottsbalkens regler som är tillämpliga även på den brottslighet som sker på nätet. Detta innebär också att det är den som framför hotet tex via Facebook som har ansvar för sina handlingar. Förutom detta så gäller att när någon blir utsatt för olaga hot på nätet så är man inte alltid men ofta berättigad till skadestånd för den kränkning man utsatts för. (Schultz.2013:44-45)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: