Hot mot fred och säkerhet

FN-systemet fungerar som så att det är FN:s säkerhetsråd som avgör när det föreligger ett hot mot fred och säkerhet. Om det föreligger ett hot mot fred och säkerhet så kan FN:s säkerhetsråd bland annat fatta beslut om sanktioner som då blir bindande för alla FN:s medlemsländer.

Det normala är att man först försöker hitta fredliga lösningar, eftersom det är så det regleras i kapitel VI i FN-stadgan.

Skulle inte det hjälpa eller fungera så kan säkerhetsrådet gå vidare till kapitel VII som bland annat innebär fredsframtvingande operationer. Då handlar det om artikel 39 till 51. (Weiss et al.2014:34-35)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: