FN:s Generalsekreterare

Förutom att organisera och leda personalen så spelar Generalsekreteraren en viktig roll i samband med medling vid olika konflikter, men ingår även vid olika förhandlingar mellan stridande parter. Dessutom fyller Generalsekreteraren en viktig roll i samband med att FN fattar beslut om att skicka FN-styrkor utomlands. Generalsekreteraren kan också fatta beslut om att utse personliga representanter som tar på sig uppdrag relaterade till olika konfliktzoner. Med stöd av artikel 99 i FN-stadgan så kan Generalsekreteraren  på sådant som han anser kan utgöra ett hot mot upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Hittills har denna möjlighet bara använts tre gånger.

Dessutom finns det möjligheter för Generalsekreteraren att agera utan stöd av artikel 99 genom att framföra synpunkter till både större och mindre länder.  Generalsekreterarens agerande granskas noga av olika regeringar beroende på det politiska klimatet, och kritiken mot Generalsekreteraren kan ibland vara mycket hård.

Man kan se det som att Generalsekreteraren får gå balansgång och detta för att vara oberoende, och inte framstå som ett vapen i händerna på de 5 permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet. Samtidigt måste Generalsekreteraren  upprätthålla goda relationer och få stöd av vissa stater, och samtidigt så måste Generalsekreteraren tänka sig för varje gång han uttalar sig på ett kritiskt sätt, för att inte bli persona non grata / icke önskvärd. (Weiss et al.2014:32)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: