Skapandet av Förenta Nationerna

Hej, idag har jag börjat läsa den nya boken The United Nations and Changing World Politics.

Förenta Nationerna skapades på våren 1945 i San Francisco. Detta därför att dess föregångare dvs nationernas förbund inte rent tekniskt hade förbjudit krig, utan de hade stannat vid att etablera procedurer för att begränsa statliga aktörers överväganden att ta till våld.

I samband med mötet i San Francisco på våren 1945 så fattade man beslut om den nya organisationen Förenta Nationerna. Det var diplomater som då fattade beslutet att göra både hot om våld och våld förbjudet, förutom vid exceptionella situationer. Undantagen som infördes var självförsvar (artikel 51) i FN-stadgan och att FN:s säkerhetsråd etablerades och fick makten att upprätthålla fred genom diplomati, ekonomiska sanktioner, militära aktioner (kap 7 aktioner) när det uppstår ett hot mot fred och säkerhet. (Weiss et al. 2014:25-26)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: