Terrorismens grundläggande orsaker

Hej, efter dagens givande föreläsning i Peace and Security så sitter jag och läser boken The United Nations, Peace and Security. I denna bok så tar Ramesh Thakur upp olika internationella hot.  Bland annat tar han upp hotet från internationell och global terrorism.

Ramesh Thakur lyfter där fram att det som ligger bakom och utgör rötterna till den internationella terrorismen kan delas in i fem olika kategorier.  Dessa kategorier är:

Brist eller frånvaro av demokratiska institutioner och praxis, avsknad av politiska fri och rättigheter, motsättningar mellan olika grupper baserat på kollektiva orättvisor, olösliga konflikter; fattigdom; och misstänkliggörande av varandra mellan olika delar av civilisationen. (Thakur.2006:189)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: