Internationella domstolen (ICJ)

I tidigare inlägg skrev jag om Internationella brottmålsdomstolen som riktar sig mot stater, nu tänkte jag gå över till att skriva om internationella domstolen (ICJ) som riktar sig mot individer.

Internationella domstolen (ICJ) är ett organ knutet till Förenta Nationerna.  Denna domstol har en stadga som är knuten till FN-stadgan.

Denna domstol har sitt säte i Haag och domstolen består av 15 domare som väljs på nio år i taget. Alla FN-organ kan vända sig till denna domstol för att få juridisk vägledning, och stater kan  hänvisa sina dispyter till denna domstol.  Men, det är inget tvång.

Två fall som har kommit att bli särskild kända är fallet med attacken mot USA:s ambassad i Teheran år 1979, och USA:s inblandning och aggression mot Nicaragua.

Efter attacken mot USA:s ambassad i Teheran så drog USA nationen Iran inför internationella domstolen, detta därför att Iranska myndigheter hade inte gjort något för att förhindra den här attacken, och dessutom fanns det vissa statsorgan i Iran som öppet stödde attacken. När domstolen avgjorde fallet år 1981 så dömde de till USA:s fördel.

Nicaragua fallet däremot som påbörjades i domstolen år 1986 och som handlade om att USA hade satt igång med militära och paramilitära aktiviteter i Nicaragua för att stödja oppositionen. När domstolen avgjorde fallet och dömde mot USA och till Nicaraguas fördel så valde USA att dra tillbaka sitt stöd för denna domstol, och därmed hade internationella domstolen inte längre någon jurisdiktion över det som USA och amerikanska styrkor gör.  Enda alternativ som då återstod för att driva genom domstolens beslut var att ta saken till FN:s säkerhetsråd. Men, där sitter ju USA som permanent medlem med vetorätt, och då blev det så klart stopp. (Thakur.2006:114-115)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: