Internationella Brottmålsdomstolen

Ramesh Thakur skriver om Internationella Brottmålsdomstolen i boken The United Nations, Peace and Security. I denna viktiga bok lyfter han bland annat fram att det har gjort mycket stora framstek i världen angående att kriminalisera nationellt och internationellt våld av väpnade grupper och deras ledare.

I samband med en diplomatisk konferens i Rom den 15 juni till den 17 juli 1998 så utarbetade man en stadga för det som har kommit att kallas för internationella brottmålsdomstolen. När man talar om själva stadgan så kallas den i vardagstal för Romstadgan. Den består av 128 artiklar. När man slutligen röstade om stadgan så blev utfallet 120 ja och 7 nej. Bland de som röstade nej fanns Kina och USA. Sedan fanns det också 21 stycken länder som avstod från att rösta däribland Indien.

Deltagarna vid denna diplomatiska konferens bestod av 160 länder, 33 observatörer från olika organisationeroch 236 observatörer från så kallade Non Governmental Organisations.

ICC stadgan som den kallas för kom att ratificeras i april 2002 och trädde i kraft i juli 2002. (Thakur.2006:113)

Varför bråkade USA så mycket om det här?. Problemet handlade i grund och botten om att USA istället ville ha ett system där FN:s säkerhetsråd skulle sköta utredningar, åtal och domar eftersom USA då med sin vetorätt i säkerhetsrådet kan styra vad som sker. Detta gick man inte med på därför att man ansåg att det skulle politisera rättssystemet, och tilltron skulle skadas av ett sådant system, dvs trovärdigheten skulle undermineras redan från början. Det gick till och med så långt som att USA hotade med sanktioner mot länder som tänkte sig stödja en ICC-stadga. (Thakur.2006:122)

Den internationella Brottmålsdomstolen är en så kallad “sista utväg”, vilket betyder att den fungerar som ett komplement till de nationella domstolarna. Åklagaren i den internationella brottmålsdomstolen är ansvarig inför en panel av domare som övervakar att allt går rätt till. (Thakur.2006:122-123)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: