Världen har förändrats!

Hej, nu på kvällen tänkte jag skriva lite om hur världen har förändrats. Tänk att det var inte så himla länge sedan som vi levde i det som beskrevs som ett “kallt krig” mellan USA och Sovjet. En del beskrev det som en terrorbalans.

Sedan rasade muren mellan Öst och Väst precis i slutet av 1980-talet. Innan dess hade vid en situation där de personer i östeuropa som ville ha sin frihet tvingades “hoppa av” till väst för att få sin frihet, och då riskerade deras familjer repressalier.

Efter murens fall blev flera stater i det forna östblocket fria, tex de baltiska staterna.

Vi har ocks kunnat konstatera och se hur den Europeiska Unionen har kommit att utvecklas och hur nya länder ansluter sig till unionen.  Så sent som den 1 maj år 2004 så fick unionen tio nya medlemsländer , till att då omfatta sammanlagt 25 länder. (Thakur.2006:14)

En annan förändring som skett under det senaste århundadet är att FN har gått från att bestå av 51 stater, till att idag omfatta 191 medlemsstater. (Thakur.2006:15)

Vidare så kan vi konstatera att IT-revolutionen har medfört att vi har blivit mer medvetna om konflikter och katastrofer oavsett var i världen de sker, mycket beroende på att vi nu i direktsändning kan följa det som sker via rörliga bilder. Människor har då blivit medvetna om det fruktansvärda lidande som det innebär för många människor.  Det har också medfört att olika hjälporganisationer har kunnat mobilisera humanitära insatser, hjälp, assistans och rekonstruktion i realtid.

Fram till ungefär 1990 så ökade antalet väpnade konflikter i världen , men sedan har de kommit att minska. En annan förändring som har kommit att ske är att gränsen mellan krig som en politisk handling och organiserad brottslighet har kommit att bli alltmer otydlig.

Få moderna konflikter är enbart interna, detta då olika typer av nätverk är inblandade och då handlar det ofta om trafficking av kvinnor och barn, vapen, droger, terrorism och resultatet blir ofta mycket svåra flyktingströmmar. (Thakur.2006:16)

Ramesh Thakur lyfter också fram att Förenta Nationernas största problem har kommit att bli den låsning som skapats mellan säkerhetsrådet och generalförsamlingen angående Policy. Ett annat problem har kommit att bli vilken politisk roll som FN:s Generalsekreterare skall spela. (Thakur.2006:20)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: