Varför omvärldsbevaka och analysera?

Hej, nu på kvällen skall jag försöka svara på frågan: Varför omvärldsbevaka och analysera? . Då får jag börja från början, dvs att vi lever numera i en global värld där allting går så mycket fortare. I dagens globala värld så konkurrerar företag med varandra oavsett var i världen de befinner sig. Eftersom det kan vara flera tidszoner mellan de olika platser som företagen befinner sig på, så måste man i princip vara på sin vakt dygnet runt. Man måste ha personer som omvärldsbevakar och analyserar olika typer av företag och vad de gör. Vi behöver därför tänka och agera på så vis att vi rekryterar multikulturell kompetens. Detta så företaget hela tiden har personer som kan olika delar av världen. Man behöver också ha människor som kan jobba när ens konkurrenter är vakna och jobbar.  Detta därför att allt handlar i grund och botten om att ge företaget konkurrensfördelar och att skydda företaget mot obehagliga överraskningar.

Därför behöver alla typer av företag som är verksamma på världsmarknaden idag anställa människor som kan olika affärsskulturer och som har specialkunskaper om olika länder och regioner i världen. Det innebär att man också behöver anställa människor med olika språkkompetenser som kan ge ens företag konkurrensfördelar. Alla delar av världen är ju olika och affärsskulturerna ser då helt olika ut. Tex så fungerar det inte alls likadant i Europa som i Asien. I Asien har de tex något som kallas för Asiatiska värderingar, som är helt annorlunda mot de värderingar som vi har här i norden och i övriga delar av Europa. Det är likadant när man jämför Europa med USA. USA-baserade företag har helt andra affärskulturer än vad svenska företag har. Därför blir det viktigt med kulturellkompetens när man anställer nya medarbetare inom näringslivet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: