USA och Kina – ett komplicerat förhållande

Hej, nu tänkte jag skriva lite kort om relationen mellan USA och Kina. Detta då det är ett komplicerat förhållande, men att alla spår leder tillbaka till den amerikanska statsskulden och budgetunderskottet.

USA har hela tiden kunnat fortsätta att bygga upp ett stort budgetunderskott därför att Kina har varit villiga att låna ut stora summor pengar till USA. Det har skett genom att Kina har köpt så kallade U.S. Treasury bonds, och det har legat helt i linje med kinas ekonomiska strategi. Det hänger i sin tur ihop med den exportledda utvecklingen.

För att tillväxten skulle fortsätta ligga på en relativt hög nivå i Kina , vilket var av central vikt för det kinesiska kommunistpartiets fortsatta maktinnehav så krävdes det att Kina expanderar sin export hela tiden, och på det sättet bidrar till att det skapas nya jobb.

Vad Kina gjorde var helt enkelt att köpa dollar för att hålla dollarn stark i relation till den kinesiska valutan “Yuan”, och på det sättet så blev det möjligt för amerikanska konusmenter att köpa kinesiska produkter i allt större kvantiteter.

Vad Milton Friedman misslyckades med att förstå var att Kina koma att manipulera värdet på sin valuta, och samma sak gjorde Japan, och detta för att stödja exportmarknaden i sina länder.  Detta system medgav att USA överlåna från Kina. Detta medförde i sin tur att Kina och kinas grannländer kunde utvecklas snabbare än vad de kunde göra på 1970-talet.  Systemet fungerade som så att genom massiv export så bidrog man på hemmaplan i Kina till möjligheter till sparande och att konsumtionen hölls tillbaka.

Men nu börjar de kritiska rösterna höras och att det här inte kommer att fortsätta i alla oinnerlighet utan rätt vad det är så kommer det att bli tvärstopp. När ett sådant stopp inträffar så har USA tre möjligheter. Till att börja med handlar det om att höja räntorna för att locka till sig kapital, vilket i sin tur riskerar en ekonomisk nedgång. Ett annat alternativ är att börja trycka pengar för att täcka underskottet vilket riskerar att sätta fart på inflationen. Detta kommer i sin tur att stänga igen hålet som idag finns mellan att minska utgifterna och skattehöjningar.

Det sista alternativ är att minska sina utgifter samtidigt som man höjer skatterna, och att återinvestera i det som en gång i tiden byggde USA starkt. (Friedman & Mandelbaum.2012:168-169).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: