Grunden till de ekonomiska kriserna!

En av de huvudsakliga grunderna till flera av de ekonomiska kriser som varit handlar om att Den 15 augusti 1971 så beslutade den dåvarande amerikanska administrationen att avskaffa det internationella monetära systemet som USA och Storbritannien hade beslutat om år 1994, nämligen Bretton Woods systemet.

Under Bretton Woods systemet så var dollarn knuten till priset på guld och de internationella växelkurserna var låsta på en förutbestämd nivå, vilket i sin tur påtvingade länderna ekonomiskt ansvar. Dvs, USA kunde därmed inte trycka och spendera pengar på den nivå en del makthavare önskade sig.

Ekonomen David Stockman påpekar att när man avskaffade Bretton Woods systemet så avskaffade vi samtidigt den ekonomiska disciplinen från den globala ekonomin.

Det var den dåvarande amerikanska presidenten Richard Nixon som beslutade att avskaffa Bretton Woods systemet bara för att undvika att USA  skulle undvika en ekonomisk recession som ett direkt resultat av regeringens militära utgifter kopplade till Vietnamkriget.

Stockman menar att Nixon envisade med att lyssna på den då kända ekonomen Milton Friedman som rekommenderade att man skulle låta valutorna flyta fritt och att marknaden själv skulle hitta de rätta växelkurserna. Det hela handlade om att inte ta hänsyn till underskottet eftersom då skulle dollarn förlora i värde gentemot andra länders valutor, och då skulle underskottet i handelsbalansen försvinna. Milton Friedman hade nämligen fått för sig att marknadens osynliga hand skulle säkerställa att valutorna automatiskt anpassade sig till varandra upp eller ner beroende på hur varje enskilt land hanterar de ekonomiska grunderna. Men, verkligheten visade sig vara mycket mer komplex än vad Friedman förstod. (Friedman & Mandelbaum.2012:163-164).

Under Clintonadministrationen så bedrevs en ekonomisk politik med målet att generera budgetöverskott, för att man skulle kunna betala av på budgetunderskottet före generationen Baby Boomers går i pension. Resultatet blev att under perioden 1993 till 2001 så hade statsskulden i relation till BNP gått från 49% till 33 %.  (Friedman & Mandelbaum.2012:166).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: