USA och dess omvärld

Hej, nu på kvällen har jag börjat läsa den nya boken “That Used To Be US – What Went Wrong With America – And How It Can Come Back”.

Författaren till boken är Thomas L Friedman och Michael Mandelbaum. Författarna är kritiska mot landets makthavare och väljer därför själva att agera genom tala om hur det ligger till i verkligheten.

De nämner att det finns fyra olika grundläggande orsaker till USA:s tillbakagång.

Den första orsaken är att makthavarna i USA har slutat med att börja varje dag med att ställa sig de de två kritiska frågorna som behövs för att utveckla relevant politik:  (1) What world are we living in, and  (2) What exactly do we need to do to thrive in this world?.

Den andra orsaken handlar om att USA under de senaste 20 åren misslyckats med att lyfta fram vad som är våra största problem, nämligen utbildning, ekonomiska underskott och skulder, energi och klimatförändringar. Dessa har därför förvärrats med åren på så vis att vi inte längre kan ignorera dessa, och att de inte kan lyftas fram utan att det kräver kollektivt agerande och kollektiva uppoffringar.

Den tredje orsaken som gör saken ännu värre är att vi slutat att investera i det som traditionellt gjort landet stort/fantastiskt.

Den fjärde orsaken är att vi inte har kunnat fixa våra problem eller återinvestera i våra styrkor beroende på att vårt politiska system blivit paralyserat och att systemets värderingar har i princip upplösts. (Friedman & Mandelbaum.2012:7-9)

Friedman & Mandelbaum (2012) lyfter i boken fram att slutet av kalla kriget medförde en ny era som i sin tur medförde fyra sota utmaningar för Amerika. Dessa fyra stora utmaningar handlar enligt dem om: (1) Hur skall vi anpassa oss till globaliseringen, (2) Hur anpassar vi oss till den informationsteknologiska revolutionen, (3) Hur kan vi klara av att leva med det ökande budgetunderskottet som uppkommit på grund av de ökade kraven från den federala staten, (4) Hur bör vi hantera en värld med både ökande energianvändning och ökande klimathot.

Det som alla dessa fyra stora utmaningar har gemensamt är att de kräver ett kollektivt svar/kollektivt handlande. Dessa utmaningar är så stora och allvarliga att de inte kan hanteras av en enskild person, eller ett parti, eller av någon enskild del av det offentliga. Dvs, det som krävs är att hela nationen löser det här gemensamt. (Friedman & Mandelbaum.2012:17-21)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: