Säkerhetsskyddsansvar

Jan Kallberg skriver i sin bok Våldsam aktivism och terrorism – aktivismens affärslogik – möjliga motmedel om att företagen har juridiska skyddsskyldigheter.

När vi tänker säkerhet, då tänker vi ofta militären, polisen, vaktbolag osv. Men, säkerhet innehåller så mycket mer idag då vi numera också inkluderar olika internetleverantörer, logistikföretag, systemtjänsteleverantörer som berör hela landet.

Det går att resonera som så att hotbilden har förändrats från att vara striktig militär till sin natur till att idag vara betydligt mer diffus och därmed omfattas också betydligt fler skyddsobjekt.

Som det fungerar idag så finns det en säkerhetsskyddslag och i 31§ så regleras det om tillsyn. Där kan man läsa att:

Därutöver skall staten, kommuner och landsting se till att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd hos aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt hos anbudsgivare och leverantörer med vilka de har träffat ett säkerhetsskyddsavtal.

Vad avses då med “säkerhetsskydd”. Det regleras i 6§ Säkerhetsskyddslagen, och där kan man läsa att:

1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet.

2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) och som rör rikets säkerhet.

3. skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, även om brotten inte hotar rikets säkerhet. Lag (2003:156).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: