Vad menas med Riskhantering?

I boken Våldsam aktivism och terrorism – aktivismens affärslogik – möjliga motmedel så tar juristen och säkerhetsexperten Jan Kallberg upp begreppet riskhantering. Han resonerar då som så att riskhantering innebär “ett systematiskt arbete att med olika metoder skydda en verksamhets resurser och inkomstmöjligheter mot skador och förluster så att verksamhetens mål kan uppnås med ett minimum av störningar till lägsta möjliga kostnad”. (Kallberg.2005:18)

I detta sammanhang är det också på sin plats att definiera vad vi menar med risk och hot. Risk kan definieras som “sannolikheten för hur en till synes slumpmässig händelse ska påverka oss negativt”. (Kallberg.2005:19)

Hot däremot handlar inte om sannolikhet utan handlar om något som är befintligt, dvs det sker omgående. Helt enkelt är det något som finns där hela tiden och som kan medföra ett skadeutfall. (Kallberg.2005:19)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: