Luft och flyglagstiftning

Efter första världskriget så insåg många stater vilka risker som finns med flyget. Därför kom man 1944 överens om en sammanhållen lagstiftning för flyget, nämligen Chicago Concention om International Civil Aviation. I dagsläget så består luft och flyglagstiftningen av ett flertal olika avtal där vissa är bilaterala och andra är multilaterala. Dessa upprätthåller Tillsammans de fem friheterna. Dessa fem friheter är (1) rätten till överflygning. (2) tillstånd att landa vid nödsituationer, (3) avlastning av passagerare, post och övrig last från annat land, (4) avlastning av passagerare, post och last inom staten, (5) avlastning av passagerare, post och övrig last påväg till tredjeland. Dessutom måste varje flygplan ha en nationalitet, detta är något som flaggstaten ansvarar för. Den internationella organisation som ansvarar för flyget och dess säkerhet är International Civil Aviation Organization (ICAO). Numera finns det också lagstiftning om flygbolagens ansvar, vilket regleras i Montreal Konventionen från år 1999. Flygbolagen är förenade i en gemensam organisation, nämligen The International Air Transport Association (IATA). På grund av att det tidigare förekom flygkapningar så infördes år 1971 vad som har kommit att bli känt som Hijacking Convention. (Klabbers.2013:246-248)

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: