Vad gäller vid ockupation?

Inom folkrätten diskuterar vi förutom krigets lagar och humanitär intervention även frågan om ockupation.

Det finns i Haagreglerna från 1907 en artikel 43, som betecknas av många som en minikonvention som är bindande för ockupationsmakten. Denna artikel förklarar att den som ockuperar ett annat land skall vidta alla åtgärder de kan för att återställa och upprätthålla ordning och säkerhet, om det inte är så att det är fullständigt omöjligt under rådande situation.  Många resonerar som så att detta riktar sig i första hand till den tidigare suveränen och har mindre med de civilas situation att göra. Denna obalans har dock justerats inom ramen för fjärde Genevekonventionen från 1949. I artikel 50 finns tex regler om  skydd av barn och barns utbildning. I artikel 53 så finns en regel som förbjuder förstörelse av egendom, och i artikel 55 så finns det regler om tillgång till mat och mediciner. Den fjärde Genevekonventionen tillämpas normalt när det pågår en väpnad konflikt. (Klabbers.2013:214-215)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: