Sociala medier och digitala bevis

Hej, nu tänkte jag ta upp något helt annat. Det jag nu tänker fokusera på handlar om sociala medier och då i synnerhet digitala bevis.

Vad som uppenbart behövs är att polis och åklagare blir bättre på att tolka och använda sig av digitala bevis. Det är tydligt då de polisanmälningar som gjorts på grund av trakasserier, kränkningar och hot på Facebook har lagts ner av polisen omgående.

Kanske är det dags att förändra polisutbildningen men även juristutbildningen så att de får lära sig att jobba med andra bevis än vanliga tekniska bevis. För, sociala medier är här för att stanna. Polisen behöver bli bättre på att undersöka digitalt bevismaterial och noga läsa av materialet där det ibland kan finnas bevis för vem som ligger bakom bilden/bilderna. Detta skulle kunna hjälpa dem med att identifiera vem som är förövaren och på så vis se till att en förundersökning öppnas hos åklagarmyndigheten. Som det är idag så prioriteras “inte” förtalsbrotten då det bara är böter som straff. Det är först när det blir tal om olaga hot och grovt olaga hot som det är tal om fängelsestraff enligt brottsbalken. Vi skulle därmed behöva förändra brottsbalken så att även vanliga förtalsbrott går vidare till åklagare som sedan får avgöra om förundersökning skall öppnas eller inte. För, det är viktigt att människor kan lita på de rättsvårdande myndigheterna. I dagsläget är det svårt att ha någon tillit till dem när de inte tar anmälningar på allvar.

För många är sociala medier en plats för att knyta kontakter och för att nätverka. Men, tyvärr finns det människor som lägger energi på att skapa och publicera kränkande och trakasserande, och ibland hotfulla bilder.

Därför måste vi i Sverige förändra lagstiftningen så att det blir lättare för polisen att prioritera den här typen av brott, för det känns ju inte alls bra när den som anmäler en allvarlig kränkning eller ett hot inte tas på allvar av polisen.

Samtidigt handlar det om att var och en av oss måste bli mer medveten om de säkerhetsproblem som finns i de sociala medierna och då på FB i synnerhet.

Det handlar bland annat att inte “adda” vilt främmande människor som vi aldrig har haft kontakt med. Samtidigt kan det vara bra att hålla koll på vad som kommer upp på våra vänners sidor så inte de utsätts för attacker , trakasserier och kränkningar helt i onödan.

Jag tror också att det här med sociala medier och kommunikation är något som borde in på schemat redan i grundskolan. Detta så att barn och ungdomar får lära sig de mjuka färdigheter de behöver för att lyckas ute i verkligheten. Vi behöver lära barn och ungdomar hur man kommunicerar och uppför sig i de sociala medierna, så att de tidigt får lära sig var gränserna går. Idag ingår inte detta i skolan och många ungdomar har helt uppenbart ingen aning om vilka lagar och regler som gäller.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: