Internationell och icke-internationell väpnad konflikt

Hej, med tanke på det här som nu pågår i både Syrien och Egypten så tänkte jag passa på att skriva lite om internationell och icke-internationell väpnad konflikt.

Forskare runt om i världen har under en lång tid av år kommit att intressera sig för skillnaderna mellan internationell och icke-internationell väpnad konflikt.  Man brukar skilja dessa åt genom att tala om internationella krig och inbördeskrig. En tydlig skillnad mellan dessa två är att internationell rätt / internationell humantiär rätt reglerar det som vi kallar för internationell väpnad konflikt, däremot har den internationella rätten inte så mycket att säga till om angående inbördeskrig, detta då icke-internationell väpnad konflikt är något som hanteras inom ramen för den nationella lagstiftningen.

Stater har dessutom visat sig vara rädda för att tillämpa det internationella regelverket  på enheter som inte är stater, tex terroristgrupper, utbrytargrupper, eller lokala grupper som styrs av krigsherrar eftersom man då är rädd för att man legitimerar dessa gruppers beteende.

Idag anses det vara jättesvårt att dra exakta gränser mellan internationell väpnad konflikt och icke-internationell väpnad konflikt. Detta då många inbördeskrig innehåller någon internationell del, tex att de får vapen från utomstående internationella aktörer, eller att de får hjälp av utomstående aktörer när det gäller truppförstärknngar.

Därför har lagstiftare kommit att agera med krav på att införa en regim med krav på opartiskhet. Tidigare har man nämligen resonerat som så att intervention av utomstående länder var förbjudet, speciellt när det gäller stöd till olika rebellgrupper.

Ett annat exempel på att icke-internationella väpnade konflikter har kommit att internationaliseras är när en fraktion/grupp bryter sig loss för att bilda en egen stat. När sådant sker så anser man att konflikten internationaliseras.  Men, det kan även anses ske en internationaliseringen av den väpnade konflikten när rebeller erkänns som “belligerents” inom ramen för själva konflikten.

Skydd finns dock att få även när det är en icke-internationell väpnad konflikt. Det finns nämligen en Common Article 3 införd i Genevekonventionen. Denna har införts för att garantera ett grundläggande skydd i samband med icke-internationella väpnade konflikter.  Common Article 3 har införts i första hand för att skydda civila men även de som betecknas som Hors de combat.  Kombatanter åtnjuter inget skydd i denna artikel därför att i teorin så finns där inte någon kombatantstatus. Kombatanter och kombatantstatus tillämpas endast i samband med internationella väpnade konflikter. (Klabbers.2013:207-208)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: