Förbud mot kemiska vapen

Med anledning av rapporterna från Damascus i Syrien om att kemiska vapen har använts och att det medfört att många människor fått sätta livet till, så vill jag upplysa om att det finns en internationell konvention om förbud mot kemiska vapen.

Denna internationella konvention har som syfte att avskaffa alla kategorier av massförstörelsevapen genom att förbjuda utveckling, produktion, inköp, lagring, att länder behåller redan existerande vapen, överförande och användning av kemiska vapen. Dessutom måste de stater som skriver på och ratificerar konventionen vidta steg för att upprätthålla förbudet inom sin jurisdiktion.  (http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: