Vad utgör ett hot mot freden – ett brott mot freden?

Hej, nu på kvällen tänkte jag ta upp en sak som jag just läst i den rykande färska boken “International Law” skriven av Jan Klabbers.

Det handlar om artikel 39 i FN-stadgan som reglerar vad som utgör ett hot mot freden, brott mot freden eller en aggressionshandling.

Intressant nog så påpekar Klabbers (2013) att säkerhetsrådet har en mycket stor frihet när det gäller sina bedömningar och avgöranden, och hittills har inget avgörande från säkerhetsrådet förklarats som ogiltigit eller olagligt. Dessutom finns det ingen skyldighet för säkerhetsrådet att identifiera vad som utgör ett hot mot freden, brott mot freden eller vad som utgör en aggressionshandling. Inom ramen för artikel 39 så har säkerhetsrådet omfattande frihet när det gäller6 att identifiera eller inte identifiera ett sådant hot eller brott mot freden. Om säkerhetsrådet säger att en viss handling utgör ett hot mot freden, ett brott mot freden eller utgör en aggressionshandling så blir det bindande för alla medlemmar i FN eftersom det då kan medföra sanktioner. Inget land eller någon organistion kan  gå in och korrigera en bedömning och ett beslut från säkerhetsrådet. (Klabbers.2013:175)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: