Generalförsamlingens roll

Hej, som alla vet består Förenta Nationerna både av en Generalförsamling och ett säkerhetsråd. Under detta finns också olika organisationer som har olika fokusområden.

Vad är då Generalförsamlingens roll?

Syftet med FN:s Generalförsamling är att fungera som en plenarförsamling för samtliga av FN:s medlemsstater. Generalförsamlingen kan bara ge rekommendationer, dvs de kan inte beordra fredsoperationer men däremot komma med rekommendationer om sådana operationer.

Dock kan Generalförsamlingen med stöd av artikel 25 i FN-stadgan påtvinga operationer mot en stats vilja, dock kräver en sådan operation statens samtycke.

Det var utifrån det här som Uniting for Peace resolutionen kom till som i princip kom att bil startskottet för olika typer av fredsbevarande operationer. Rent formellt så finns det ingen reglering i FN-stadgan som medger fredsbevarande operationer, men i praktiken så har det växt fram någon slags acceptans för fredsbevarande operationer.

Utifrån de stridande parternas samtycke så har fredsbevarande soldater varit utplacerade runt om i världen under kortare eller längre perioder. En av de mest kända fredsoperationerna är den på Cypern som pågått sedan 1960-talet. Men, det finns även en grupp fredsbevarande soldater på den Koreanska halvön för att övervaka fredsstilleståndet mellan Nordkorea och Sydkorea.

Fredsbevarande operationer har kommit att utvecklas med åren och kan idag innehålla nationsbyggande och territoriell administration. Exempel på det sistnämnda är FN:s tidigare administration av Öst Timor (UNTAET) som pågick mellan 1999-2002, men även FN-administrationen av Kosovo (UNMIK) som pågick fram till 2008. Denna operation har sedan ersatts av en större EU-sponsrad operation, nämligen EULEX-mission. (Klabbers.2013:176-177)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: