PISA och entreprenörskap

Yong Zhao visar intressant nog i sin bok “World Class Learners” att det finns en koppling mellan resultaten på de så kallade PISA undersökningarna och graden av entreprenörskap. Han visar bland annat på att de länder som har de bästa resultaten på de så kallade PISA undersökningarna har en betydligt lägre grad av entreprenörskap än de länder som inte visar upp så bra resultat. Så han menar att det kan vara som så att politiker, media och offentligheten har lagt för stort fokus på att nå väldigt bra resultat på dessa PISA undersökningar. Samtidigt menar han att det finns ett direkt samband mellan entreprenörskap och produktiva aktiviteter, men även att det finns ett starkt samband mellan entreprenörskap och ekonomisk utveckling och framgång. (Yong Zhao.2012:99-111)

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: