Omfördelning av jobben

Enligt Yong Zhao (2012) så ser vi på grund av globaliseringen en snabb omfördelning av jobben. Han lyfter bland annat fram att gamla gränshinder rivs ner mycket tack vare teknologisk utveckling. Det har också blivit enklare rent fysiskt att korsa gränser mellan länder och världsdelar. Dessutom nämner författaren att den digitala revolutionen har kommit att förändra alla sektorer i samhället. Detta har också medfört att jobben inte längre är garanterade för lokalbefolkningen. En annan utveckling som vi kan se och som har pågått sedan 1960-talet är den allt snabbare outsourcingen av jobben för att maximera vinsten. Enklare jobb flyttades på det här sättet till länder där lönerna är lägre än i västvärlden. (Yong Zhao.2012:54-57)

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: