Varför fungerar “inte” utbildningssystemet?

När Ken Robinson problematiserar det här med utbildning så påpekar han tidigt att det har funnits tydliga tendenser till att motverka och hemma individens kreativa utveckling. (Robinson.2011:49)

Något annat författaren tar upp är att det skett stora förändringar över tid, och att dagens unga inte kan räkna med samma möjligheter till jobb som resultat av att de investerat tid och pengar i utbildning, och då speciellt högre utbildning. Detta därför att det har gått inflation i akademiska examina. Han hänvisar bland annat till att UNESCO undersökt det här och de har kommit fram till att marknadsvärdet av en akademisk examen har minskat drastiskt. (Robinson.2011:51-52)

Ett annat problem är att de akademiska utbildningarna har kommit att leva ett eget liv vid sidan om samhället, och att kontakterna med samhället och arbetsmarknaden har varit minimal. Man talar ofta om Elfenbenstornet. En del påpekar till och med att de som är verksamma i den akademiska världen i princip saknar praktisk förståelse för verkligheten. (Robinson.2011:65)

Angående utbildning och arbetsmarnad så lyfter Ken Robinson fram att på de senaste 30 åren så har antalet nyutexaminerade fördubbats bland de arbetssökande. Problemet är inte att det finns för lite nyutexaminerade akademiker, snarare är det som så att det finns för många. I stora delar av världen så finns det fler nyutexaminerade akademiker än vad det finns jobb som kräver akademisk examen. Tex så tar han Kina som exempel och att Kina´s sex miljoner nyutexaminerade hade mycket svårt att hitta jobb bland annat på grund av att orderingången bromsade rejält på grund av finanskrisen. Men, även därför att många industrier stängde, vilket i sin tur påverkade folks vilja att spendera pengar. I Storbritannien så var det i princip 200.000 nyutexaminerade akademiker som slogs om de 20.000 jobb som riktar sig till just nyutexaminerade akademiker. Detta medförde att många sökte jobb som de var överkvalificerade för. (Robinson.2011:67-68)

Ken Robinson påpekar att det inte räcker med nya reformer av utbildningssystemet utan att vi måste göra om utbildningssystemet. Bland annat lyfter han fram att det inte är mer och fler standardiserade prov som behövs. Det räcker heller inte med att kräva högre kvalitet och bättre oro resultat. Han påpekar istället att vad som behövs är ett större fokus på individens talanger, kreativitet, innovativa förmåga, och att tänka som en entreprenör och företagare.

Problemet är som Ken Robinson skriver i sin bok “Out of our minds – Learning to be creative” att dels så har vi fler utbildade från olika akademiska utbildningar än vad det finns avsättning för på arbetsmarknaden, och så ser det ut globalt. Han tar tex exempel från Kina och Storbritannien. Ett annat problem som han visar på är att länder många gånger valt att bara “reformera” utbildningssystemet istället för att “göra om” det helt och hållet. Han visar nämligen på att problemet är att vi har akademiserat utbildningssystemet förmycket, istället för att satsa på människors kreativa sidor och människors talang. En sak som han nämner är att företagen idag inte hittar personer som kan tänka och agera kreativt, de kan heller inte hitta personer som har kunskaper om olika kulturer, teknologisk knowhow, entreprenöriella färdigheter, eller att leda komplexa organisationer. Företagare som Ken Robinson pratat med och intervjuat lyfter fram att de akademiska programmen inte är designade för att utveckla den typ av färdigheter som behövs. Detta har skapat en situation med både överkvalificerad och underkvalificerad/okvalificerad arbetskraft (Robinson.2011:49-79)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: