Så kan vi “eventuellt” förstå ondska och hat!.

I boken “Out of our minds – Learning to be creative” så finns det en eventuell förklaring till varför hatet och intoleransen har ökat. Ken Robinson hänvisar till en känd studie gjord av Daniel Goleman. Den studien tar fasta på barn och ungdomars brist på så kallade mjuka färdigheter tex empatisk förmåga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: