Lära sig att vara kreativ

Redan i början av boken “Out of our minds – Learning to be creative” så lyfter Ken Robinson fram att två starka drivkrafter nämligen teknologisk innovation och befolkningstillväxt. Tillsammans förändrar de sättet som vi lever och arbetar. Detta medför i sn tur mycket hård press på jordens naturresurser, och hur politik och kultur fungerar. Nya teknologier revolutionerar sättet vi arbetar på överallt. Tidigare så hade vi arbetsintensiva industrier, men detta förändras i snabb takt så att nu minskar efterfrågan på arbetskraft. Nya former av jobb är istället mer beroende av specialister med specialistkompetenser, men även kreativitet och innovation blir allt viktigare. Författaren lyfter också fram att vi ser en tydlig förändring inom tillverkningsindustrin där tillverkning flyttar till nya marknader och växande ekonomier tex i Asien och Sydamerika.

Men, detta gäller även inom områden som kräver speciella “skills” inom design och informationsteknologi. Vad måste då förändras i västvärlden?. Här lyfter Ken Robinson fram att i första hand så måste vi generera idéer till nya produkter och tjänster, och fokusera på konkurrenskraft. Steg två är at utbildningssystemet måste kunna erbjuda människor den “training” de behöver för att vara flexibla och anpassningsbara. Detta för att företagen kan svara på de förändringar som sker på marknaden. Tredje steget innebär att var och en måste kunna anpassa sig till en värld där livstidsanställningar inom en och samma arbetsplats hör till det “förgångna”. (Robinson.2011:6)

Ken Robinson lyfter likaså fram det här med talang och potential. Han är övertygad om att vi alla är födda med naturliga talanger, men att väldigt få människor upptäcker vilka dessa är och ännu färre utvecklar dessa talanger. Han påpekar att en av orsakerna till detta är “utbildning”. Han påpekar att mycket av problemen där vi slarvar bort talang/talanger härstammar från att vi under lång tid varit så fast vid det här med de akademiska färdigheterna och standardiserade prov. En sak som han nämner är att det är ett systemfel därför att offentlig utbildning är ett system som baseras på djupt rotade antaganden som inte längre överensstämmer med verkligheten. (Robinson.2011:7-8)

Därför påpekar Ken Robinson att nu räcker det inte längre med att reformera utbildningssystemet utan att det måste förändras i grunden. (Robinson.2011:10)

Något annat som tas upp i boken är hur utbildningsreformerna har medfört att politiska beslutsfattare inskränkt läroplanerna för att fokusera på en liten grupp av ämnen. Detta för att sedan låsa upp skolorna i en kultur av massvis av standardiserade prov samtidigt som man har inskränkt lärarnas möjligheter att göra professionella bedömningar om hur och vad man bör lära ut. Detta menar Ken Robinson att medfört att man förhindrat framväxten av de färdigheter och kvaliteter som vi behöver för att kunna klara av framtidens utmaningar, nämligen kreativitet, kulturell förståelse, kommunikation, samverkan/samarbete och problemlösning. (Robinson.2011:15)

Ken Robinson har pratat mycket med företagsledare om de här frågorna och då framkommer det att utbildningssystemet förhindrar och därmed undviker att producera personer som kan tänka själva, som är kreativa, som har självförtroende, som kan räkna och skriva, och som kan analysera information och idéer. Men som också kan generera nya idéer och hjälpa till att genomföra dessa, och som kan kommunicera tydligt och samarbeta bra med andra människor. De är därför kritiska till att universiteten håller så hårt fast vid traditionell akademisk utbildning. (Robinson.2011:15)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: