Befolkningstillväxt

Hej, nu tänkte jag ta och lyfta fram nästa revolutionerande förändring som Ken Robinson visar på i sin bok Out of Our Minds – Learning to be Creative. Det handlar om befolkningstillväxten i världen.

Den stora frågan angående befolkningstillväxten är inte hur stor den är utan hur det sker.  Redan år 2000 så levde nästan 50 procent of six billion på jorden i städerna. Man har beräknat att år 2050 så bor över 69 procent av hela populationen i städerna.

Det sker också en stor förändring i var befolkningstillväxten sker. Den stora förändringen sker inte i de gamla industriella länderna i Väst Europa och Nordamerika utan i de växande ekonomierna tex Sydamerika, Mellan Östern och Asien. Redan idag så räknar man med en befolkningstillväxt på 84 miljoner människor varje år i de underutvecklade länderna.

Likaså konstaterar man att hälften av befolkningen  är under 25 år, medan i de inustrialiserade och välutvecklade länderna så ser vi istället en åldrande befolkning.

I mitten av 2010 så var det fler som dog än som föddes när man jämför tretton olika Europeiska länder däribland Ryssland, Tyskland, Lettland och Serbien.

Om denna utveckling fortsätter så kommer detta att medföra mycket stora påfrestningar på världens naturresurser, och det gäller särskilt tillgången på vatten, men även produktionen av mat, el, luftkvalitet, och därmed direkt en påverkan på atmosfären.  Ken Robinson nämner bland annat att  detta kan medföra stora risker vad gäller epedemier och nya former av sjukdomar. Dessutom kommer det att påverka strukturen på ekonomisk aktivitet och handel. Dessutom nämner han en konstant risk för kulturella konflikter.

Denna utveckling kräver radikalt nya sätt att producera mat och vara rädd om naturresurserna. Dessutom kräver det helt nya teknologier för att generera energi och helt nya och hållbara metoder för att producera mat, men även nya sätt för att förhindra och behandla olika sjukdomar. Här spelar innovation mycket stor roll enligt Ken Robinson. (Robinson.2011:34-37)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: