Extraterritoriell jurisdiktion

Hej, idag fortsätter jag med att skriva om juridiken.

Börjar med att skriva färdigt om jurisdiktion, detta då det finns en version som används i samband med Internationella fredsoperationer. Det kallas för Extraterritoriell jurisdiktion. Tex när det begås folkrättsbrott eller grova brott mot mänskliga rättigheter i samband med fredsoperationer då kan man undersöka om brottet är “hänförbart till” landet eller om det är hänförbart till FN, EU eller NATO. Detta beroende på vem som FN har gett i uppdrag att leda operationen.

Det finns ett antal kända rättsfall där detta varit aktuellt, tex i samband med interventionen i Irak. Där begicks tex övergrepp i Södra Irak när Storbritannien ansågs ha kontroll. Problemet här är att kontroll definieras lite olika. Vissa talar bara om kontroll medan andra talar om ultimate authority and control.

Just detta fall har prövats i domstol och då har Storbritannien först erkänt att de har kontroll över området , för att sedan ändra sig och hänvisa till att brottet är hänförbart till FN respektive NATO. Detta eftersom det var en Natooperation.

Detta har även prövats rättsligt i två andra fall, nämligen Loizidou fallet som handlade om Turkiet kunde hållas ansvariga för sitt beteende i den turkiska delen av Cypern. Det andra fallet är det så kallade Bankovic fallet. Där var problemet att en av parterna, närmare bestämt det föredetta Jugoslavien inte är part till Europakonventionen. (Klabbers.2013:96-97)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: