Politik och definitioner enligt Professor Stephen Brooks!

Hej, idag tänkte jag ta upp lite intressanta definitioner från den statsvetenskapliga litteraturen i Kanada som rör just “politik och demokrati”.

Därför har jag valt att utgå ifrån den mycket välkända och respekterade boken Canadian Democracy som är skriven av Professor Stephen Brooks vid University of Windsor, i Kanada.

Då måste vi så klart börja med grunden, nämligen: Vad är politik?

Stephen Brooks som är Professor i statsvetenskap vid University of Windsor i Kanada, definierar politik som så att “Politics, then, is the activity by which rival claims are settled by public authorities”. (Brooks.2009:4)

Ett lika viktigt begrepp att definiera är makt, och det definierar Professor Brooks som så att: “Power is the ability to influence what happens, it is found in all sorts of settings, not simply political ones”. (Brook.2009:6)

Nästa viktiga begrepp att definiera i det här sammanhanget är stat/nation, och här använder sig Professor Brooks av den definition som arbetats fram av den kanadensiska statsvetaren Leo Panitch och där följande definition presenteras:

The state is a broad concept that includes government as the seat of legitimate authority in a territory but also includes bureaucracy, judiciary, the Armed Forces and internal police, structures of legislative assemblies and administration, public corporations, regulatory boards, and ideological apparatuses such as the education establishment and publicly owned media”. (Brooks.2009:8)

Ett annat centralt begrepp som måste definieras för att förstå sig på politik är demokrati. Här hänvisar Professor Brooks till den kända kanadensiska politiska filosofen C.B. MacPherson. MacPherson menar att det finns tre typer av demokrati i den moderna världen. Endast en av dessa , nämligen liberal demokrati kännetecknas av att det råder en tävling mellan de politiska partierna. De andra två sorterna, nämligen utvecklande och kommunistiskversion har inte en tävling om makten/inflytandet. De anses enligt de flesta kanadensare inte utgöra demokratiska system. (Brooks.2009:13)

Angående demokrati så har många länder valt en så kallad representativ demokrati vilket innebär att folket har valt en församling som representerar folket. Dvs, man har delegerat makt till sina representanter och därmed håller dem ansvariga för sina handlingar genom att man vart 4:e år håller allmänna val. (Brooks.2009:18)

Ett annat begrepp som har kommit att användas i kanada är politisk kultur och det definierar Professor Brooks som så att “A political culture consists of the characteristic values, beliefs and behaviours of a society´s members in regard to politics”. (Brooks.2009:34)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: