Går det att “reglera” Internet?

Hej,

Jag sitter och läser den rykande färska boken Cyberethics – Morality and Law in Cyberspace. I denna bok kommer frågan om reglering av Internet upp. Det finns uppenbart ett flertal olika sätt att se på möjligheten eller omöjligheten att reglera Internet. Vissa tex forskaren Ronald Coase anser att det bästa alternativet är att låta marknaden reglera det hela.

Andra forskare tex A.C. Pigou lyfter istället fram alternativ till marknaden och nämner möjligheter för regeringar att agera genom policybegränsningar.  Men, sedan börjar han gräva lite djupare och ställer då den kritiska frågan “Är verkligen nätet reglerbart?

Här nämner han tex att Internet inte kan betraktas som en fysisk värld som kan styras med hjälp av regler och lagar så som självständiga stater. Internet komplicerar på ett flertal sätt möjligheterna att reglera vad som sker där därför att:

1. det är en distribuerad arkitektur med en motståndskraftig desig som gör nätet svårt att kontrollera

2. internets innehåll i form av digital information, ettor och nollor som skickas genom cyberrymden och som lätt kan sparas på mottagarens hårddisk.

3. Möjligheterna att lagvägen reglera internet stöter på ett antal hinder och då i första hand problematiken med jurisdiktionen. Jurisdiktionen blir ett problem därför att varje enskild suverän stat har bara jurisdiktion på sitt eget territorium, och kan inte påtvinga andra sin jurisdiktion. Helt enkelt är jurisdiktionen geografiskt begränsad.

Dessutom skapades Internet en gång i tiden som en gränslös global teknologi som det är svårt för enskilda självständiga stater att lagstifta om.

(Spinello.2014:44-46)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: