Första tillägget till konstitutionen – First Amendment!

Något som har kommit att bli grundläggande i samband med att man prövar yttranden/utsagor på nätet är första tillägget till konstitutionen.

Första tillägget till konstitutionen ser ut som följer:

Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances”. (Butler.2010:144)

Det innebär allså att Kongressen i USA har en skyldighet att inte lagstifta om att etablera en viss religion, eller att lagstifta på ett sätt så att religionsutövning inskränks. Kongressen får heller inte inskränka yttrandefriheten eller pressfriheten, eller rätten för folk att fredligt samlas, eller att framföra sina klagomål till regeringen.

Länge var det osäkert om detta också gäller online. Men, saken blev klart i samband med att målet Janet Reno v American Civil liberties Union. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/521/844/case.html

I detta mål så slogs det fast att även yttranden på nätet omfattas av yttrandefriheten i första tillägget till konstitutionen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: