Matchningen på arbetsmarknaden

Om matchningen på arbetsmarknaden skall fungera, så måste man börja med att skapa förtroende mellan arbetstagare/arbetslösa och arbetsgivarna. Dvs, personliga möten på “neutral plan” där man får möjlighet att umgås och lära känna varandra.

För, utan förtroende så spelar det ingen roll vad man gör i övrigt. Sedan behövs det mer möten ute på våra universitet och högskolor mellan arbetstagare/studenter och arbetsgivare dvs “inte” bemanningsföretag. För ute på våra universitet och högskolor finns både “nobbad” arbetskraft och “ofrivilliga” studenter dvs de som är studenter därför att deras jobbsökande har misslyckats helt och hållet.

Visst, efterfrågan på arbetskraft spelar också stor roll. Vi ser ju att efterfrågan finns idag när man tittar på arbetsgivarverket.se där statliga jobb utannonseras. Vi hittar även att det finns efterfrågan inom offentlig sektor vilket man hittar på offentligajobb.se som numera heter Aditrorecruit.

De flesta studenter hittar vi inom samhällsvetenskap som är ett brett område och jag tror att många av dessa skulle passa alldeles utmärkt på arbetsmarknaden. Här hittar vi tex de som studerar juridik, statsvetenskap, sociologi, internationella relationer, freds- och konfliktvetenskap osv. Visst, det här är teoretiska utbildningar men de håller hög kvalitet. Här har vi en “stor” outnyttjad potential som både kan och vill jobba, men som har blivit bortvalda/bortsorterade beroende på “kraven” på flerårig/mångårig arbetslivserfarenhet.

Så, kan vi bara skapa förtroende och ha viljan att se människors potential och önskan om att försörja sig själva, och att våga se att dessa människor inte är “farliga” och de är inte “odugliga” som människor eller arbetskraft. Därmed skulle det gå att komma bort från omotiverade “fördomar”. Det skulle också leda till en snabbare genomströmning och fler i arbete.

Vad vi ser idag är att svensk arbetskraft ofta har svårt att få plats på sin egen arbetsmarknad samtidigt så emigrerar alltfler svenskar från Sverige av arbetsmarknadsskäl. Vi ser att svenskar tex är jättepopulära i USA och Kanada. Det märks även bland de som inte ännu påbörjat en akademisk utbildning då ett 30 tal amerikanska universitet och college varit här i Sverige och rekryterat blivande studenter. Många av dessa kommer alldrig tillbaka till Sverige igen därför att de får i princip omgående jobb under eller efter sin universitets- eller collegeutbildning i USA. Detta därför att de har Entry Level Jobs, och en väl etablerad samverkan mellan akademi och arbetsmarknad.

Samma sak ser vi i Kanada, dvs de har sitt federala program “federal student work experience program” som innebär att studenter får relevant arbetslivserfarenhet inom ramen för sitt utbildningsprogram och arbetsgivarna är ofta och rycker i dem innan examen. Detta därför att de som fått jobbmöjligheter på det här sättet är jätteattraktiva för arbetsgivarna i Kanada. Vi ser också hur man på ett framgångsrikt sätt både för individen och för arbetsgivarna använt sig av Entry Level för att unga människor skall få jobb istället för att få bidrag/åtgärder. Det har också underlättat rekryteringen inom många branscher tex inom hotellnäringen.

Att de som fått utlandserfarenhet inte flyttar tillbaka beror på att utlandserfarenhet ofta inte anses relevant i Sverige. Detta har Jusektidningen tagit upp och visat på att “återflyttare är ovälkomna” på svensk arbetsmarknad.

http://www.jusektidningen.se/jusektidningen/nyheter/tema1/ovalkomna-hemvandare/

Så, då är det ju klart att under sådana förutsättningar lär man ju inte flytta hem igen och gå ifrån arbete/lön till utanförskap, bidrag och ensamhet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: