Information – kommunikation – omvärldsbevakning

Hej,

Har lite funderingar kring dagens samhälle och hur vi agerar. Det jag tänkt på är att information och kommunikationen behöver bli tydligare på flera plan i samhället. Vissa organisationer och myndigheter är ganska dåliga på att kommunicera och svara på frågor, medan en del är väldigt bra.

Vi är idag mycket beroende av information av olika slag, och därför behövs det fler som har talang för kommunikation och servicemedvetenhet. Det betyder också att vi måste luckra upp de hårda regleringarna av olika yrken. Det måste helt enketl bli möjlighet för fler att kunna jobba som informatörer utan examen som informatör. För, de finns personer som har stor talang för information och kommunikation men som inte tillåts jobba med detta bara därför att de inte har den examen.

Omvärldsbevakning hänger nära samman med information och kommunikation därför att mycket av omvärldsbevakningen sker idag med stöd av nätet. Detta då det har blivit så dyrt att ha utsända korrespondenter runt om i världen. Tidningarna har precis som alla andra en begränsad budget att röra sig med.

Själv brinner jag för information – kommunikation – omvärldsbevakning. Detta då vi är väldigt beroende av vår omvärld och vi behöver personer som har specialkunskaper om olika länder och delar av världen.

Folk måste kunna jobba med det som de brinner för och har talang för även om de inte har examen inom området. För, annars får vi ju ett samhälle där massvis med talang inte kan tas tillvara utan där människor hänvisas till utanförskap, försörjningsstöd på livstid, eller FAS 3 på livstid.

Därför måste vi börja arbeta för att individen får mer frihet att skapa sitt eget och nyttja sina egna förmågor och talanger.

Att kommunicera på ett trovärdigt sätt och nyttja sin servicemedvetenhet blir allt viktigare. Detta därför att hur vi blir bemötta och behandlande påverkar hur vi ser på det företaget, den organisationen eller den myndigheten.

Så, därför hänger information – kommunikation – omvärldsbevakning ihop. För, man behöver ha kolla på hela kedjan för att kunna göra ett riktigt bra jobb.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: