Min artikel om Kanada!.

Vi kan låta oss inspireras av och lära oss mycket av Kanada!.

Av: Mikael Drakenberg
E-post: mikael@drakenberg.se

Efter att under en längre tid granskat svensk utrikesrapportering så har jag funnit ett mycket intressant mönster. Det visar sig att det är en omfattande obalans i utrikesrapporteringen hos de stora tidningarna och tv-kanalerna. Det är uteslutande rapportering från USA men även andra länder där det bara är kris och elände som det fokusera på. Däremot märker jag att Kanada av någon anledning nonchaleras av svenska tidningar, men även av svensk tv och radio. Detta tycker jag är konstigt med tanke på att det finns mycket från Kanada som förtjänar att lyftas fram.

Likheter och skillnader mellan Sverige och Kanada
Det finns både likheter och skillnader mellan Sverige och Kanada. Det som dessa två länder har gemensamt är att man har ett folkvalt parlament och en premiärminister/statsminister. Dessutom är båda länderna monarkier, men makten ligger hos statsministern/premiärministern respektive parlamentet. (http://www.learnaboutcanadaonline.info/main-facts-about-canada.html).

De stora skillnaderna finner jag vid en närmare genomgång av de olika politikområdena. Ett lysande exempel på detta är hur de kopplat ihop utbildningspolitik med arbetsmarknaden på ett mer effektivt sätt än vad vi gjort i Sverige.

Jobb och arbetsmarknad
Ett utmärkt exempel på positiva saker som sker i Kanada är deras federal student work experience program, detta då det på ett mycket positivt sätt har bidragit till att minska risken för ungdomsarbetslöshet bland studenter och nyutexaminerade unga akademiker. Detta federala program fungerar som så att det knyter ihop akademi med arbetsmarknad, och att individen får bra möjligheter till arbetslivserfarenhet inom ramen för sitt utbildningsprogram. Dvs, individens kunskaper tas tillvara på ett bra sätt samtidigt som individen får relevant erfarenhet. (http://jobs-emplois.gc.ca/fswep-pfete/index-eng.php).

På så sätt är det mer effektivt än bemanningsföretag där det i princip aldrig handlar om att matcha ihop individ med arbetsgivare. För, det är aldrig jobb som har något med ens utbildning att göra.

En annan stor fördel med arbetsmarknaden i Kanada, är att det är lättare för ungdomar att få rätt vägledning och inte dumpas på någon statlig arbetsförmedling. Detta då man skapat en särskild service som riktar sig direkt till arbetssökande ungdomar i Kanada. Här finns allt som berör ungdomar och arbetsmarknad, däribland information riktad till urinvånare, ungdomar med olika funktionshinder, nyanlända ungdomar från andra länder. Men, här finns också information om vad som gäller när man flyttar, köpa bostad, hur man gör angående deklaration, starta företag, hur man agerar om man förlorat viktiga personliga dokument, körkort, och mycket annat som är jättebra. På så vis har man samlat allt som berör ungdomar under ett tak istället för som i Sverige där man sprider ut det på olika ställen. (http://www.youth.gc.ca/eng/home.shtml).

Ett proaktivt agerande i samband med finanskrisen 2008
När finanskrisen 2008 började påverka Kanada så valde den kanadensiska regeringen att agera omgående. De sjösatte då sitt Canada´s economic action plan. Denna action plan innehåller bland annat så viktiga initiativ som en rättsstrategi för urinvånare, nya regler som underlättar adoptioner och som bland annat innehåller ett  skatteavdrag. Den innehåller också ett nytt program för rymdteknologi, och upprättandet av en fond som skall stödja avancerad tillverkning.

Förutom detta innehåller denna plan också möjligheter för att hjälpa arbetslösa att få den skillstraining de behöver för att kunna hitta nya jobb, men även möjligheter för att hjälpa människor att få de digital färdigheter de behöver för att vara attraktiva även i framtidens Kanada. (http://actionplan.gc.ca/en/initiative-glossary-1).

Lag & ordning – rättspolitik
Ett annat område där jag ser en mer positiv utveckling än i Sverige handlar om rättspolitiken. I Kanada tar man på allvar tag i de brott som begås i de sociala medierna. Detta då de har en tydligare lagstiftning som möjliggör att lagföra den här typen av ett brott. Skillnaden är ju den att Kanada har en lagstiftning som inte är teknikneutral utan den anpassas till rådande verklighet. Det blev tydligt i mars månad när en person provocerade och trakasserade en polis via publicering på Instagram. Personen dömdes för detta brott, då The criminal code of Canada möjliggör bestraffning av denna typ av brott. Detta därför att man i den kanadensiska brottsbalken har brottrubriceringarna initimidation/provokation och harassment/trakasserier. Straffet för trakasserier på nätet är i Kanada mycket hårt, nämligen upp till fem års fängelse. (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/).

Offentlig service
För att få en bättre offentlig service som finns tillgänlig för hela befolkningen, så har de i Kanada valt att ha något som benämns The Canada School of Public Service. Denna speciella utbildning erbjuder personer verksamma inom Public Service exceptionella möjligheter till professionell utveckling, och möjligheter till att stärka individens färdigheter detta för att de skall kunna känna stolthet i sin valda karriärväg. Kulturen inom denna utbildning/skola kännetecknas av ett collaborativt lärande, med mycket goda möjligheter till nätverkande, men även mycke goda möjligheter till att skapa nya professionella kontakter. Dessutom får de möjlighet att få tillgång till mentorer och seniora proffs inom området. (http://www.csps-efpc.gc.ca/whytheschool/index-eng.aspx).

Invandrings- och flyktingpolitik
Ett område där det råder mycket stora skillnaer mellan Sverige och kanada är politikområdet invandrings- och flyktingpolitik. I Sverige tar vi emot en massa människor som egentligen inte är flyktingar enligt FN:s definition, eftersom de är så kallade ekonomiska flyktingar. Dessutom är vi det enda land som i princip tar emot alla de som inget annat land tar emot.

I Kanada har de valt att ha ett poängberäkningssystem, där den som har högre utbildning och examen av relevans får extrapoäng, och att den som har relevant yrkeserfarenhet också får poäng som gör de lättare för dem att invandra till Kanada.
Däremot så har de valt att inte ha öppna svängdörrar, vilket gör att ekonomiska flyktingar och andra oprioriterade grupper inte blir aktuella för invandring till Kanada. (http://www.cic.gc.ca/english/index-can.asp).

Utrikes- och säkerhetspolitik
Slutligen så kan jag lyfta fram att inom området fred- och säkerhet så har Sverige och Kanada mycket gemensamt. Båda länderna bidrar aktivt med trupp till olika fredsoperationer runt om i världen. Kanada är det land som det internationella samfundet ofta har kommit att vända sig till när det handlar om internationella fredsoperationer, då man i Kanada byggt upp en expertkompetens inom Peace support operations, som inte finns i något annat land. (http://www.veterans.gc.ca/eng/teach_resources/peacefact). Denna specialistkompetens finns numera samlat under ett gemensamt tak, nämligen The Pearson Centre. (http://www.pearsoncentre.org/Home#&panel1-4).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: