Archive for May, 2013

Assange och Wikileaks – ett juridiskt perspektiv!

May 22, 2013

Hej, nu tänkte jag ta upp en sak som varit i medierna ganska mycket nämligen det här med Julian Assange och Wikileaks. Men, här tänkte jag ta upp det ur ett juridiskt perspektiv. Klart är att här finns två parter, nämligen Wikileaks och USA.

Att USA verkligen försökt påverkar även på det juridiska planet är uppenbart, då bland annat den juridiska rådgivaren på State Department bland annat skrivit ett brev med budskapet “violation of the law is ongoing as long as WikiLeaks continues to publish the leaked diplomatic cables“.

Dock får han kritik för detta av Yochai Benkler som är en framstående juridisk forskare vid Harvard Law. Han lyfter nämligen fram att påståendet från den juridiska rådgivaren vid State Department är fel när man ser på saken utifrån konstitutionell rätt. Bland annat så påpekar han att Justitiedepartementet inte har kunnat framställa något hållbart rättsfall till domstolen mot WikiLeaks eller någon som varit inblandad i publiceringen av de diplomatiska hemligheterna. Benkler argumenterar också som så att “The government had no case unless it could prove that somebody involved with WikiLeaks directly conspired with Manning“.

Vad är egentligen problemet?. Jo, att den politiska diskursen i USA och i många andra demokratier har gjort sig beroende av privatägda digitala mellanhänder. Dessa mellanhänder har fått möjligheten att tysta åsikter som kan anses vara kontroversiella eller obekväma för makten. Detta utan att företaget kan hållas ansvariga för censuren när de stänger av personer utan stöd av lag. Man har helt enkelt hamnat i en situation där makten över vad som får finnas på dessa typer av plattformar för internetkommunikation har hamnat i händerna på icke-valda beslutsfattare hos företagen som inte är underkastade några lagliga skyldigheter angående att legitimera sina beslut.  (MacKinnon.2012:82-86).

Advertisements

Spridande av falsk information och falska rykten!

May 22, 2013

Tidigt under 2009 så greps, arresterades och dömdes den kända Sydkoreanska bloggaren Park Dae-Sung för att ha spridit falsk information som ansågs ha skadat det offentligas /statens intressen. För detta dömdes han till 4 månader i fängelse.

Efter detta kom det sedan igång en diskussion kring lagen om spridande av falska rykten, och i december 2010 så slog den Sydkoreanska konstitutionsdomstolen fast att lagen om spridande av falska rykten är okonstitutionell. Resultatet av detta blev dessutom att systemet för ID-registrering kom att tas bort i mitten av 2011. (MacKinnon.2012:91).

Nättrakasserier och nätmobbning som internationellt problem!.

May 22, 2013

Hej, idag skriver jag lite om bland annat nättrakasserier och nätmobbning som problem!.

Nätmobbning och trakasserier på nätet är ett mycket stort problem både internationellt och globalt. Rebecca MacKinnon skriver lite om detta i sin bok “Consent of the networked – The Worldwide Struggle For Internet Freedom“. Hon nämner bland annat att dessa nättrakasserier har medfört att ett antal kändisar har begått självmord på grund av det här enligt ett flertal reportage i både nationell och internationell media. Hon lyfter också fram att en nationell opinionsundersökning från 2006 visar på att 85% av gymnasieungdomarna i Sydkorea upplever en ökad stress på grund av nätmobbning och att många i Sydkorea anser att det har spårat ur och att något måste göras åt det hela. Resultatet hittills har varit att en lag kommit på plats som kräver att alla websidor med mer än 100.000 besökare per dag kräver att när användare registrerar konton för sajten så måste de uppge sitt riktiga namn och sin riktiga adress, men också sitt nationella ID-kortsnummer. Detta då de har en mycket effektiv databas i Sydkorea över alla nationella ID-kort. Sydkoreanska beslutsfattare har nämligen dragit slutsatsen att anonymitet har kommit att underminera den sociala stabiliteten i landet. (MacKinnon.2012:90).

Facebook som maktfaktor!

May 14, 2013

Hej,

Sitter och läser den nya och mycket intressanta boken Consent of the networked – The worldwide struggle for internet freedom. I denna bok beskriver författaren Rebecca MacKinnon hur Facebook under 2010 och 2011 försökte skaffa sig politiskt inflytande. Det man gjorde var att etablera ett starkare policyteam i Washington med bland annat uppdraget att bedriva lobbyism mot lagar och regleringar som företaget anser skadar eller inverkar negativt på deras verksamhet. Men, de hade även andra ärenden tex att hjälpa politiker att integrera Facebook som ett verktyg för valkampanjer men även för att underlätta kommunikationen. Dessutom meddelade Facebook i maj 2011 att de skulle skicka ett antal hemliga sändebud till de viktigaste huvudstäderna i världen. Syftet där var att bedriva en PR verksamhet och på så sätt marknadsföra användningen av Facebook gentemot policymakare och andra som har möjligheter till inflytande gentemot politikerna. Men, de fanns också på plats för att övervaka lagstiftningsarbetet och frågor om olika typer av regleringar.

Facebook är dock inte det första företaget att tillämpa kvasidiplomati. Redan 2005 så började Google med at anställa beslutsfattare med erfarenhet från regeringsarbete eller diplomatisk erfarenhet, för positioner som de internt på Google kallade för “utrikesminister” och “ambassadör”. (MacKinnon.2012:7).

Internet och hotet mot demokratin!.

May 14, 2013

Hej,

Sitter och läser den rykande färska boken “Consent of the Networked – The Worldwide Struggle for Internet Freedom” skriven av Rebecca MacKinnon. Hon tar upp en relevant sak angående Internets baksida, nämligen hoten mot demokratin.

I denna mycket viktiga bok så lyfter hon fram att “The potential for manipulation and abuse of the digital networks and platforms that citizens come to depend upon is one of the more insidious threats to democracy in the Internet age. If citizens of established democracies cannot prevent such manipulation, the prospects for aspiring and fragile democracies in Tunisia and Egypt, let alone hopes for the future in places like Iran and China, look much less bright“.(MacKinnon.2012:xxiii).

Sociala medier globalt!

May 14, 2013

Hej,

Då världen blir alltmer global så är det intressant att studera hur det här med sociala medier utvecklas och sprids över världen.

Det ser nämligen väldigt olika ut i olika delar av världen.

I Amerika och Kanada så har utvecklingen gått mycket fort och de allra flesta har tillgång till olika plattformar genom att använda sig av laptops, smartphones och Ipads. Facebook och Twitter är de som dominerar i dagsläget.

I Kanada så har Facebook 18 miljoner användare och i USA 157 miljoner användare. LinkedIn däremot har 5 miljoner användare i Kanda och 58 miljoner använder i USA. Twitter slutligen har 6 miljoner användare i Kanada och 108 miljoner användare i USA.

I Latinamerika däremot  ser det lite annorlunda ut då de flesta som har tillgång till sociala medier har det via vanliga datorer. De plattformar som är störst i Latinamerika är Facebook som har 18 miljoner användare i Argentina och 47 miljoner användare i Brasilien. Twitter däremot har 7 miljoner användare i Argentina. Slutligen så är plattformen Badoo rätt så stor, då den har 5 miljoner användare i Argentina och 15 miljoner användare i Brasilien. I Brasilien så är det också många (34 miljoner) som använder Orkut.

Går vi sedan över Atlanten till Europa, så varierar det ganska mycket hur och vad man använder sociala medier för. I Europa som helhet är Facebook, bloggar och Twitter mycket populära. Bryter man ner det här så visar det sig att i Tyskland så är de mest intresserade av socialt nätverkande och då för att ta kontakt med klasskamrater.

Ryssland däremot ser lite annorlunda ut och där är Odnokassniki en stor social nätverkssajt som riktar sig till de som vill ta kontakt med klasskamrater. Dessutom används V Kontakte.

Fransktalande föredrar däremot Facebook men använder också många av de plattformar som är populära i Latinamerika nämligen Badoo och Skyrock. Engelsktalande länder däremot föredrar Facebook och Twitter. London anses av många vara världens Twitterhuvudstad.

Spanjorer och Portugiser väljer i sin tur att använda sig av många av de plattformar som är populära i Latinamerika, tex Orkut, Badoo och Tuenti.

Tittar vi på statistiken så ser vi att i Belgien så har Facebook 4 miljoner användare medans Badoo har 1 miljon användare och LinkedIn har 1 miljon användare. I Tyskland så har Facebook 23 miljoner användare, sedan har We-kennt-wen 9 miljoner användare, och slutligen Stayfriends som har 6 miljoner användare.

I Polen är det Nasza-klasa som är den stora plattformen med 13 miljoner användare, sedan kommer Facebook med 8 miljoner användare, och slutligen Badoo som har 4 miljoner användare. Statistiken för Ryssland visar på att V Kontakte har 23 miljoner användare, Odnoklassniki har 16 mijoner användare och Facebook slutligen har 5 miljoner användare.

Går vi sedan vidare till den Asiatiska kontinenten så har QQ 700 miljoner användare i Kina, QZone har 500 miljoner användare i Kina och Sina-Weibo har 250 miljoner användare i Kina. I Japan däremot så har Twitter 29 miljoner användare, Gree 23 miljoner användare och Facebook 8 miljoner användare. Sydkorea däremot ser lite annorlund ut där Cyworld har 19 miljoner användare, Facebook 7 miljoner användare och Twitter 3 miljoner användare.  Taiwan slutligen där är Facebook störst med 11 miljoner användare, följt av Plursk och Twitter.

I Sydostasien så har Twitter 19 miljoner användare i Indonesien följt av Whatsapp. I Vietnam däremot så är Zing Me störst med 8 miljoner användare, följt av Facebook med 4 miljoner användare och Go.vn med 2 miljoner användare.

I Södra Asien så har Facebook 45 miljoner användare i Indien, LinkedIn 13 miljoner användare och Orkut 15 miljoner användare. I Pakistans så har Facebook 6 miljoner användare, LinkedIn 0.1 miljoner användare och slutligen Twitter.

Går vi sedan vidare till Mellan Östern så har Facebook 0,3 mijoner användare i Bahrain, följt av Twitter och LinkedIn. I Egypten så har Facebook 10 miljoner användare, Twitter 0,1 miljoner användare och LinkedIn 0,5 miljoner användare. I Iran ser det dock helt annorlunda ut. Där är Cloob störst med 0,8  miljoner användare, följt av Twitter med 0,06 mijoner användare och sedan Velayatmadaran med 0,004 miljoner användare. I Irak har Facebook 1 miljon användare, Twitter har 0,02 miljoner användare. Slutligen i Saudi Arabien så har Facebook 5 miljoner användare, Badoo 1,5 miljoner användare och sedan Twitter med 0,1 miljoner användare.

Tar vi sedan steget över till den Afrikanska kontinenten så har Facebook 1 miljon användare i Kenya, följt av WhatsApp och sedan Twitter med 0,1 miljoner användare. I Sydafrika däremot så har Facebook 4 miljoner användare, LinkedIn 1 miljon användare och slutligen Twitter. (Gupta & Brooks.2013:34-40).

Nu firas 375 års jubiléet av New Sweden i USA!.

May 13, 2013

Hej, tänkte bara passa på att berätta för er att nu i dagarna firar man 375 års jubiléet av New Sweden i USA. Därför är Kungaparet, Prinsessan Madeleine och hennes blivande man Chris på besökt i Delaware där New Sweden låg en gång i tiden. De besöker bland annat det historiska Fort Christina, och en del andra platser.

Social media och den arabiska våren!.

May 13, 2013

Redan i första kapitlet av den nya boken “Using Social Media for Global Security” så diskuterar författarna Ravi Gupta och Hugh Brook vilken påverkan och vilka konsekvenser som de sociala medierna haft på den Arabiska våren. De resonerar kort och gått som så att: “However, what is indeniable and the most relevant for our case is the fact that during the Arab Spring, social media technologies: (1) Helped people directly involved in the Arab Spring and those sympathetic to the protestors plight publicize their message to the international community, (2) Undermined the legitimacy of government forces by showcasing vivid examples of government oppression and violence through shared videos and pictures, and (3) Helped protestors mobilize and coordinate action against government forces”. (Gupta & Brooks.2013:7-8)

Social media – en bra definition!

May 13, 2013

I den rykande färska boken “Using Social Media for Global Security” så presenterar Ravi Gupta och Hugh Brooks en mycket bra och användbar definition av social media, nämligen “Social media is all the devices and platforms that allow users globally to virtually create and share information with each other. Platforms are the virtual spaces that allow users to come together, and create and share information. Devices are the computing technologies that enable users to access the platform”. (Gupta & Brooks.2013:18).

Social media och global säkerhet

May 13, 2013

Hej,

Nu tänkte jag igen skriva lite om sociala medier och hur detta kan påverka situationen i vår värld. En sak som tas upp i den rykande färska boken “Using Social Media for Global Security” skriven av Ravi Gupta och Hugh Brooks.

De tar till skillnad från andra författare som skriver om sociala medier upp att det finns en baksida som man måste vara medveten om. Nämligen att sociala medier exploateras av de smo inte har rent mjöl i påsen. De lyfter tex fram det stora problemet med att olika terroristgrupper använder sociala mediera som en plattform för rekrytering och för att uppvigla till attacker, vilket i sin tur hotar ett eller flera länders säkerhet.

Bland annat presenterar de information och statistik som stöd för sitt argument om att dessa extremistgrupper exploaterar de möjligheter som sociala medier erbjuder. Tex tar de exemplet Twitter och visar hur ett antal användarnamn är kopplade direkt till grupper som al-Shabaab, Hezbollah, Hamas, och Talibanerna. De visar också statistik på hur många följare dessa användarkonton har.

Likaså lyfter de fram problemet med att sociala medier används för att glorifiera och uppmuntra gängkultur och våld, och de presenterar här statistik som visar på den kriminella organiseringen av gäng i de sociala medierna tex Hell´s Angels, Crips, Bloods, Mara Salvatrucha och Latin Kings, och hur många följare de har på Twitter respektive Facebook. (Gupta & Brooks.2013:10-12).

Så, det finns med andra ord en stor baksida med de sociala medierna när det gäller hur användningen av sociala medier riskerar att hota säkerheten i samhället och hota andra länders säkerhet.