Att skriva är en konst!

Hej, nu på sena kvällen kom jag på ett ämne som känns relevant nämligen att skriva. Att skriva är verkligen en konst beroende på vilket ämnesområde man skriver inom. Sedan spelar det ju roll vilken publik man riktar sig till. Det är ju en stor skillnad mellan att skriva en journalistisk artikel i någon dagstidning eller kvällstidning jämfört med att tex skriva en juridisk artikel eller en juridisk text till en blogg.

Men, även är det stor skillnad gentemot att skriva politiskt eftersom man måste bygga upp sin argumentation på ett helt annat sätt. Inom politiken kan du pladdra en massa ideologiskt men du behöver aldrig ha någon källa. Dvs, inom det politiska är källkritiken helt oviktig.

Skriver man däremot inom det juridiska området så måste man föra ett juridiskt resonemang och backa upp det med rätt lagstiftning/rätt lagstiftningar och korrekt lagrum. Annars faller allt platt.

Det blir ännu tydligare när man jämför med att skriva akademiska texter där man dessutom måste ha koll på källkritiken i relation till det material man använder. Dvs, man måste kontrollera så all litteratur man använder uppfyller de källkritiska kriterierna och det gäller även internetkällor.

Det stora problemet med journalistiskt skrivande är att man har källskydd vilket innebär att man inte har  någon skyldighet att berätta vem som är ens källa. På så vis är det i princip omöjligt att kontrollera sanningshalten i journalistiska artiklar. Man är helt enkelt i journalistens händer och tvingas i princip utgå ifrån att det som står är sant.

När man skriver akademiskt däremot så kan man inte undanhålla källor, utan då måste man hänvisa till allt material som man använt, oavsett om det är böcker, utredningar eller att man har intervjuat personer.

Så, det är en läroprocess att skriva när man är ny inom ett ämne. Det finns skrivregler inom varje ämne att hålla sig till för att det man skriver skall accepteras. Tex så har vi inom juridiken en bok som heter Att skriva juridik – Regler och råd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: