Affärsjuridik – avtalsrätt

I måndags när kursen i affärsjuridik började då handlade det om avtalsrätt. Då var det ett svenskt perspektiv på det hela, då avtal regleras i avtalslagen från 1915.

Något som är jätteviktigt i samband med att parterna förhandlar om att eventuellt ingå ett avtal är att man skriver en så kallad avsiktsförklaring/letter of intent. När man sedan kommer så långt som att det blir dags att skriva avtal, då är det viktigt att känna till att det finns olika standardavtal inom olika branscher.

Två av de viktigaste standardavtalen är Avtal 90 respektive NL09. Angående avtal så finns det en skillnad mellan de nordiska länderna och de länder som ligger utanför norden. Skillnaden är att vi i norden tillämpar en så kallad löftesprincip. Utanför norden tillämpar man istället en kontraktsprincip.

När man slutligen tecknar ett avtal, så är följande saker mycket viktiga att ha med i avtalet: (1) vilka är parter till avtalet, (2) namn, organisationsnummer och adress, (3) överlåtelseförbud, (4) vad som är bakgrunden till avtalet, och (5) vad som är syftet med avtalet.

I avtalslagen så finner man artikel 33 som är en generalklausul. Denna är det mycket viktigt att känna till när man skriver avtal. Angående avtal så är huvudregeln avtalsfrihet. Undantaget är en så kallad kontraheringsplikt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: