What is international law – Vad är internationell rätt?

Hej,

Eftersom jag skriver en hel del om International law och närliggande områden så tänkte jag att det kan vara bra med en tydlig definition, så alla läsare vet vad det handlar om.

Därför väljer jag att använda den definition som Basak Cali presenterar i boken International law for International relations.

International law definieras av författaren som: “The textbook definition that international law is the law that regulates relations between states gives us two important aspects of a definition of international law, namely that it is concerned with interstate regulation and that international law is different from other types of law”. (Cali.2010:5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: