Internationella fredsinsatser – fredsoperationer

Internationella fredsinsatser

FN:s säkerhetsråd har den exklusiva makten att besluta om fredsoperationer. Det kan ske på två olika sätt. Antingen en fredsoperation med stöd av kapitel 6 i FN-stadgan, dvs klassiskt fredsbevarande och rätt till självförsvar. Dvs, inget offensivt våld tillåts. Det andra alternativet är att FN:s säkerhetsråd fattar beslut om en fredsoperation med stöd av kapitel 7 i FN-stadgan. Kapitel 7 innebär att man tillåter ett större mått av offenslivt våld för att som det heter “defense of the mandate”.
Mandatet utarbetas av säkerhetsrådet och där står uttryckligen vad som får och skall genomföras. Det normala är att man försöker utarbeta ett godkännande från de konfliktande parterna just därför att fredsstyrkan inte skall bli part till konflikten och därmed kompbattanter. Under så kallade kapitel 7 mandat från säkerhetsrådet brukar man skriva in om “all necessary means/all necessary measures”.
Det betyder att man får ta till det våld som behövs för att försvara mandatet , men att man skall hålla sig inom det som tillåts i den humanitära rätten. Detta därför att när en fredsstyrka kommer in där det råder en väpnad konflikt eller internationell väpnad konflikt så gäller internationell humanitär rätt dvs Genevekonventionerna. Men, man brukar också försöka hålla fast vid de mänskliga rättigheterna eftersom många EU-länder som bidrar med trupp till fredsinsatser har förpliktelser gentemot Europakonventionen och sitt hemland vad gäller mänskliga rättigheter tex förbud mot tortyr, att dödsstraff är förbjudet.
För att ytterligare reglera vad som får göras så ingås alltid ett status of forces agreement (SOFA) och man utarbetar också Rules of engagement (ROE). Där regleras och definieras vad olika länders trupper får göra, och vad de därmed inte kan deltaga i. Detta för att tydliggöra för force commander och contingent commande vad som gäller de olika trupper som ingår i fredsstyrkan.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: