Framtidens arbetsplatser

Hej,

Något som jag gått och funderat över under en tid är hur kommer våra arbetsplatser att förändras?

Vi ser redan en viss förändring, nämligen att människor jobbar utanför de traditionella kontoren/arbetsplatserna. Tex ser vi redan nu att en del människor väljer att jobba som globala nomader.

Tidigare så var det mest naturliga att man jobbade på jobbet tillsammans med andra, tex i stora kontorslandskap eller på andra sätt. Nu börjar det bli allt vanligare med att människor vill jobba utanför arbetsplatsen, och att en del väljer att jobba hemifrån.

Var och en av oss är ju olika, och har olika behov. Vissa föredrar att sköta allting hemifrån , medan andra har stort behov av den sociala gemenskapen som finns på en vanlig arbetsplats.

Mycket handlar ju också om arbetsdisciplin, dvs att kunna ta eget ansvar för att få arbetsuppgifterna utförda utan att någon står och talar om för oss vad som skall göras.

Nu börjar det dessutom komma ut information om att det här med kontorslandskap inte är så bra som vi tidigare trott. Det visar sig ofta vara en miljö som inte passar så bra, då det finns mycket störande inslag.

Vissa av oss behöver nämligen att det är tyst och stilla omkring oss, medan andra vill kunna ha musik på när vi jobbar vilket inte fungerar på traditionella arbetplatser där människor hela tiden springer omkring, eller där telefoner ringer hela tiden osv.

Arbetsmiljön är viktig för de allra flesta av oss, själv tycker jag arbetsmiljön är viktig för att vara riktigt konstruktiv och kreativ. Själv vill jag gärna kunna ha lite positiv musik på i bakgrunden när jag sitter och läser och skriver. För mig är även livsmiljön viktig, och därför föredrar jag att bo och verka nära miljön. Därför tilltalas jag mycket av lugnet på landsbygden där jag kan gå ut och njuta av lugnet och stillheten, men även få frisk luft vilket inte är möjligt i storstaden.

Men, det är även viktigt för mig med den sociala kontakten , så det gäller att var och en hittar den rätta balansen i sin vardag för att livet skall fungera så som man önskar sig.

Själv tror jag att vi mer och mer går mot att det här med stora glaspalats i centrum där alla sitter i stora kontorslandskap håller på att försvinna, då vi ser att unga medarbetare vill kunna styra över sin arbetsmiljö själva där de är mest kreativa och konstruktiva.

Dessutom så har fastighetspriserna slagit i taket i storstäderna så företagen börjar nu ta hänsyn till sina kostnader och försöker göra sig av med stora och onödigt dyra kontor i storstäderna. I Kanada så använder man sig mycket av frilandsare som sitter utanför kontoret och som till och med kan sitta i ett helt annat land och jobba.

Tack vare mobilt internet så är vi inte längre så bundna vid det fysiska kontoret utan kan sitta på helt andra platser och jobba. Det gör att vi kan sitta ute där det finns internettäckning och samtidigt få del av en bra miljö. Vissa vill sitta ute vid havet och jobba och skriva, andra vill sitta på något annat ställe där de får både bra arbetsmiljö och sociala kontakter.  Dessutom har framväxten av mobiltelefoni kommit att innebära att vi kan bära med oss “kontoret” på fickan och därmed bli mer rörliga.

På sikt så tror jag vi kommer att få färre fast anställda, och istället kommer vi att få fler “fristående konsulter” som gör specialuppdrag åt olika arbetsgivare, men som själva är sina egna företag, så kallade f-skattare.

Dessutom kommer det här med sociala medier att göra det möjligt att knyta helt nya affärskontakter, vilket på sikt kan innebära helt nya typer av samarbeten där man inte är bunden av en specifik “fysisk” arbetsplats. Dvs, Internet blir den nya arbetsplatsen och den är ju global och därmed världsomspännande.

Genom att använda internet och den teknologi som finns, så kan man också minska det onödiga resandet och därmed spara miljön. På detta sätt skulle de miljöskador som uppstår på grund av utsläpp kunna minskas.

Advertisements

One Response to “Framtidens arbetsplatser”

  1. Johan Granlund Says:

    Viktigt med bra fysisk arbetsmiljö även vid hemarbetsplats. Bord, stol, belysning, ventilation mm; vem bekostar? Det jobb-sociala utbytet på kontoret är nog också underskattat av många. Jag kan tro på en mix av arbete hemifrån, på resande fot samt på kontoret.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: