Brist på dimensionering av utbildningar – där är problemet!.

Hej!.

Politikerna pratar hit och dit och skäller på varandra mest hela tiden. De tycks inte riktigt ha klart för sig hur vi kan ta tydliga steg mot att få ordning på massarbetslösheten.

Låt mig ta ett exempel: Som det fungerar idag så handlar allt om att fylla salarna hos universitet, högskolor och andra utbildningsarrangörer därför att då får de mest pengar av staten. Väldigt lite eller ingenting handlar om att dimensionera utbildningarna i förhållande till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Därför är det dags att ta ansvar för detta problem.

Bättre information till blivande studenter behövs!.

Det finns tydlig statisk och information kring vilka utbildningar som fungerar, dvs vilka som leder till jobb respektive vilka som inte leder till jobb.

Visst, varje enskild individ har ett fritt val av utbildning, men här behövs förbättringar av studievägledningen så att eleverna får korrekt information när det närmar sig dags att söka utbildning. Detta så att sannolikheten att valet blir rätt från början ökar.

Idag är det många som känner sig vilseledda och lurade av den marknadsföring som kommer från olika utbildningsarrangörer. Bland annat är det ett stort missnöje bland många studenter vid olika universitet och högskolor. Detta då de tycker att marknadsföringen inte stämmer med verkligheten.

Stort eller mycket stort överskott på universitets- och högskoleutbildade som det saknas efterfrågan på!.

Som det ser ut idag och under en lång tid framöver så kommer det inte att finnas avsättning för fler teoretiker på arbetsmarknaden. Så många samhällsvetare tex statsvetare, socionomer, jurister osv kommer det att ginnas ett gigantiskt överskott på i många år. Det gör att många av de som har utexaminerats och de som är på väg mot examen riskerar att fastna i ett långvarit utanförskap då arbetsgivarna inte efterfrågar deras kunskaper eller kompetens. Dvs, många av dessa riskerar att få en massa betalningsanmärkningar därför att de inte kan börja betala av sitt studielån. I värsta fall hamnar de hos Kronofogden vilket kommer att stänga dörren till arbetsmarknaden för dem för gott. Detta därför att sådant tar blivande arbetsgivare reda på.

Dimensionera utbildningarna efter den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden!

Därför måste vi förändra hela utbildningssystemet så att man hårt reglerar intaget på dessa utbildningar. Fokus måste istället ligga på den yrkeskompetens som efterfrågas av arbetsgivarna, och att hjälpa de som skall söka utbildning att kunna hitta en utbildning som leder till jobb och som man också har förutsättningar att klara av. För, alla individer är olika och har olika intressen och förmågor/talanger.

Bättre samverkan mellan skola/utbildning och arbetsmarknaden!

Dessutom måste samverkan mellan skolan och arbetsmarknaden/arbetsgivarna fördjupas. För, vi kommer alltid att behöva förändra utbildningarna när samhället och vår omvärld förändras. Dvs, det får inte bli statiskt utan det måste vara flexibilitet i systemet.

Förbättra möjligheterna för omskolning för arbetslösa som saknar möjlighet till CSN-finansiering!

För att fler skall kunna omskola sig eller vidareutbilda sig när det sker förändringar i vår omvärld som påverkar vår arbetsmarknad så måste regelverket runt “studiemedelssystemet” förändras och anpassas till denna verklighet. För, som idag då man låst systemet vid 12 terminer så innebär det att för många är det “omöjligt” med omskolning därför att man i samband med sin tidigare utbildning redan förbrukat sina 12 terminer. Dessa personer är i princip “chanslösa” i Sverige och hamnar mellan alla stolar och har bara ett alternativ idag nämligen att ta ut förtidspension eller bli dumpade i FAS 3 enda till de blir pensionerade. Dvs, det finns människor som riskera att fastna i FAS 3 i 20-30 år. Deras privatekonomi raseras och de får då stora problem med de svenska myndigheterna och de riskerar att jagas av Kronofogden för resten av livet.

Verklighetsförankra beslut och regelverk!

Därför måste enskilda individer, dvs de som berörs av regelverken få vara med och utforma regelverken. Dagen system med att politikerna utan inblandning av vanligt folk fattar beslut om hur regelverket skall se ut är ohållbart.

Regelverken måste helt enkelt verklighetsförankras hos de som är beroende av regelverken i sin vardag!.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: