Outnyttjad potential

Hej vänner och kära läsare!.

I ett samhälle och i en värld som konstant förändras i snabb takt, så har jag funderat lite kring det här med “outnyttjad potential”.

Med “outnyttjad potential” så menar jag personer med potential och viljan att arbeta, och som är villiga att flytta till ett jobb.

Hit räknar jag många studenter, då många är studenter därför att de “inte” lyckas få in en fot någonstans på arbetsmarknaden trots att de anstränger sig väldigt hårt.

Frågan är hur man skall lyckas få en fungerande “matchningsprocess” mellan arbetstagare och arbetsgivare, särskild bland de som kanske inte har en “jättehet” bakgrund.

För, samhället och världen kommer alltid att bestå av människor med olika bakgrunder, kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Då har vi inte råd att ha en massa arbetskraft som “inte” kommer till sin rätt. Vi behöver också förändra vårt system så att det blir lättare för de som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden att kunna skaffa sig de kunskaper eller de erfarenheter som behövs för att få in en fot på arbetsmarknaden. För att detta skall fungera behöver vi också “synliggöra” det här med fördomar, intolerans och hat mot personer som är annorlunda eller avvikande, eller som nu inte släpps in på grund av fördomarna och intoleransen mot ofrivilligt arbetslösa.

Dessutom behöver vi fundera på hur vi hanterar det här med “ålder”. För, enligt mig så är det helt uppenbart att det finns åldersdiskriminering som leder till att vissa människor därför hänvisas rakt ut i utanförskap och ensamhet.

För att arbetskraften skall ha det som arbetsgivarna efterfrågar så måste vi ha ett bättre system för livslångt lärande, dvs vi behöver ta bort spärren som finns i studiemedelssystemet som idag är 12 terminer.

Dessutom måste vi samarbeta mer internationellt, transatlantiskt och globalt för en bättre fungerande arbetsmarknad där vi tar tillvara människors kunskaper, kompetenser och erfarenheter på ett mycket bättre sätt. För, alla arbetsmarknader är olika beroende på vilken politik som bedrivs i landet.

Tidigare fanns det möjligheter för de som inte fick jobb att kunna ta ut “förtidspension”, men den dörren är numera stängd. Istället så ser vi att dessa människor har trillat mellan alla stolar. De har nämligen inte fått tillträde till arbetsmarknaden och heller inte tillträde till någon del av de sociala skyddsnäten. De har därmed hamnat utanför allting och finns inte i någon officiell statistik. Dessutom har närmare 40.000 människor dumpats på arbetsmarknadspolitikens “slutstation/soptipp” nämligen FAS 3. Bara 1.5% har lyckats ta sig därifrån medan resten fastnar där enda till de går i pension. Men, på grund av att de varit i FAS 3 så har de inte fått pensionspoäng och kan därmed inte räkna med att få någon pension mer än den gamla “grundpensionen” även kallad “fattigpension”.

Därför måste alla goda krafter slå sina kloka huvuden ihop och försöka hitta nya framtida lösningar där människor bättre kan komma till sin rätt. Själv är jag mer än villig att vara behjälplig på olika sätt och bidra på ett konstruktivt sätt.

Vi måste våga vända blickarna mot världen och se vad har andra länder gjort som fungerar. Här kan vi tex se framgångarna i Kanada med deras “federal student work experience program” som är ett mycket bra program för samverkan mellan högre utbildning och arbetsmarknaden. Det har medfört att fler har fått det mycket enklare att kunna få jobb efter examen när det har varit en gynnsam konjunktur. Den globala finanskrisen har givetvis slagit hårt mot många länder, men att skylla allt på finanskrisen och låtsas om att den är roten till allt ont vad gäller problemen på arbetsmarknaden är fel väg att gå.

Dessutom måste vi hitta en bättre väg framåt än “åtgärdslandet”, dvs det fungerar inte att gömma och glömma människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som INTE fungerar och som bryter ner människor istället för att lyfta upp människor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: