Sociala medier och utbildningssystemet

BAKGRUND

Nu när det här med sociala medier har blivit så stort, så har också en baksida kommit att utvecklas. Det jag talar omär problemet med nätattacker, näthat och olika former av kränkningar vilket nu drabbat ett antal framgångsrika kvinnor via framförallt Facebook.

Vad kan vi då göra?.

Vi måste börja fundera över hur vi tidigt kan lära unga människor om hur man kommunicerar och hur man uppför sig i de sociala medierna!.

Därför måste vi få in det här med sociala medier i utbildningssystemet.

SOCIALA MEDIER OCH UTBILDNINGSSYSTEMET

Med hänvisning till den snabba tekniska utvecklingen och framväxten av de sociala medierna så behövs det också nya kunskaper kring den problematik som nu finns i de sociala medierna. Dvs vi behöver lära ut till ungdomar och andra hur man kommunicerar, hur man uppför sig och hur man skyddar sig mot nätattacker och näthat i de sociala medierna. Därför behöver vi börja i unga år och då redan i grundskolan med att få in det här med sociala medier på schemat. I de läroplaner som finns idag för grundskolan och gymnasiet så ryms inte sådana här viktiga saker. På sikt tror jag man skulle kunna utveckla antingen ett eget ämne som heter sociala medier där det lärs ut hur man kommunicerar och hur man uppför sig i de sociala medierna. Ett annat alternativ är att man “bygger in” det här med sociala medier i antingen ämnet samhällskunskap eller i ämnet svenska.

SOCIALA MEDIER OCH JURIDIK

Det behövs även juridiska kunskaper om vad man gör om man blir utsatt för nätattacker och näthat. Därför borde man inom den högre utbildningen “föra in” det här med sociala medier och juridik inom juristprogrammet men även utveckla fristående kurser inom detta ämnesområde. Detta därför att då skulle det också gå att skapa sig en specialistprofil inom detta område och dessa personer skulle då kunna fungera som konsulter kring denna problematik både inom det privata och inom det offentliga efter att de blivit färdiga med sin utbildning. Utomlands finns detta redan och det kommer alltfler nya böcker på engelska om social media law och social media law for business.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: