Omvärldsbevakning – fokus på juridik och sociala medier

Hej vänner!.

Jag har under en lång tid funderat på att hitta något att nyttja min utbildning och kompetens på något sätt som kan vara till nytta både för mig själv och för andra. Eftersom jag brinner för både omvärldsbevakning och juridik, så vad passar då bättre än att koppla ihop dessa på något konstruktivt sätt för att så sakteliga kanske skapa en verksamhet runt det här.

Eftersom vi sedan lång tid tillbaka lever i en värld som blir alltmer global och där gränserna blir alltmer porösa eller icke existerande så har jag fundera på det här med Omvärldsbevakning. I mitt fall skulle det då gå ut på Juridisk vägledning om juridiken i de sociala medierna.

Med tanke på att de sociala medierna i princip har växt explosionsartat och att alltfler finns i de sociala medierna typ Facebook, Twitter, bloggar osv så har det också dykt upp en tydlig baksida. Det jag talar om är att påhoppen, förtalskampanjer och andra former av kränkningar har ökat i mycket snabb takt inte bara i Sverige utan även i andra länder.

Därför har jag bestämt mig för följande fokus för min juridiska vägledning: Omvärldsbevakning av den lagstiftning som finns och den som håller på att växa fram/utvecklas och som direkt har med de sociala medierna att göra.

I dagsläget så har Sverige en “teknikneutral” lagstiftning vilket innebär att tekniken man använder för sitt budskap inte skall eller får påverka. Det betyder i praktiken att det är brottsbalken som skall tillämpas när det är tal om brott. Där finns tex reglerat om ärekränkning.

I andra länder och nationer ser det helt annorlunda ut, i tex USA så har man varit snabbare med att förändra och anpassa lagstiftning efter nya tekniker. Tex så finns det delstatliga lagar i tex California om förbud mot “impersonation” vilket innebär att det är helt förbjudet att gömma sig bakom tex en “fejkprofil” för att angripa en annan användare tex genom förtal eller andra kränkningar. Även andra delstater tar fram särskilda lagstiftningar som är relaterade till de problem som börjar dyka upp i de sociala medierna. Straffen har också skärpts, tex om man i Texas gör sig skyldig till och blir dömd för false impersonation, dvs att man gömmer sig bakom en fejkprofil/fejkad identitet och angriper någon annan, då är straffet numera 5 års fängelse.

Det närmaste vi kommer detta i Sverige är det som i lagen benämns urkundsförfalskning. 

Inom amerikansk juridik så håller det här med juridik och sociala medier på att utvecklas till ett helt eget ämnesområde inom juridiken som benämns Social media law. Än så länge har vi inte något liknande i Sverige, så därför blir det extra relevant för mig att omvärldsbevaka utvecklingen inom detta område, för att kunna ge människor som råkar illa ut i de sociala medierna juridisk vägledning om hur de bör gå tillväga för att kunna få hjälp och skydd av rättssystemet.

Att det finns juridisk vägledning att få inom detta område är viktigt , då vi under andra halvan av 2012 har kunnat konstatera en ökning av trakasserier och andra kränkningar på Facebook här hemma i Sverige. Särskilt är det framgångsrika kvinnor som har råkat utför trakasserier och det verkar vara samma “fejkprofil” som håller på och trakasserar dem. Jag tycker mig kunna se att det utvecklats till stalkning vilket också är ett allvarligt brott. Den förändring som har skett vad gäller lagstiftning om stalkning är att det tidigare besöksförbudet har kompletterats med ett så kallat kontaktförbud. Men, frågan är om detta också gäller på nätet då nätet är globalt och inte specifikt svenskt, och därmed är rättsläget oklart vad gäller möjligheterna att stoppa sådant här elände.

Mvh

Mikael Drakenberg

2 Responses to “Omvärldsbevakning – fokus på juridik och sociala medier”

  1. Cathrin Says:

    Har du ngt samarbete med cybernormer.se i Lund?
    Det är intressant både rent rättsligt men också hur vi själva förhåller oss till det som sker via internet och soc medier. Funderar på om jag faktiskt har högre toleransnivå själv med saker som kommuniceras vi FB mail sms mm till mig och om mig än jag har IRL. Och även gögre tolleransnivå i stort vad det gäller det som kommuniceras om andra och nedvärderande om andra. Bra att väcka debatten !

    • ifk07073 Says:

      Hej Cathrin!. Cybernormer.se i Lund är inte någon / något som jag samarbetar med i dagsläget. Men, jag har tittat på deras hemsida och det ser intressant ut. Så, detta är nog något jag får ta under allvarligt övervägande. För, det kunde vara bra för mig att hitta någon eller några relevanta samarbetspartners. För, det här med juridiken i de sociala medierna blir allt viktigare ju fler som finns i de sociala medierna. Dessutom lär det här med olika former av abuse i de sociala medierna bara öka. Då behövs det kunskaper om vad som gäller enligt lag. Men, mest behövs det att när något anmäls att det handläggs och att den eller de som håller på och trakasserar, mobbar, förtalar och på andra sätt kränker andra användare stoppas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: