Att skriva är att lära

Hej vänner!. Att skriva är verkligen utvecklande. För, man lär sig ju att anpassa sättet man skriver på beroende på vad det är för typ av text och vem som är ens publik. Juridiska texter skrivs på ett sätt, dvs de skall vara sakliga och neutrala. Dvs, man skall bara basera sig i lagar, förordningar, och direktiv. Ibland kan det vara relevant att ta upp vad som skrivits i något eller några av förarbetena till den eller de lagar man berör. Skriver man däremot tex en debattartikel så kan den vara mer polemisk och att man går mer rakt på sak och har en ideologisk vinkling på det hela. Så, allt handlar om vem som är ens publik och förmågan att nå ut och nå fram till sin publik oavsett om det är en uppsats, artikel eller bok som man skriver.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: