Grundläggande rättigheter i Finland

Grundläggande rättigheter Textversion

Lagarna är lika för alla. Alla är lika inför lagen. Ingen får behandlas olika på grund av till exempel kön, ålder, religion eller funktionsnedsättning.

I Finland får alla fritt säga sina åsikter. Finländarna får samlas och hålla möten utan särskilt tillstånd. De får också välja var de vill bo och de får fritt resa i landet.

I Finland får ingen dömas till döden, torteras eller behandlas på ett sätt som kränker människovärdet.

I Finland får alla leva sitt eget liv. Grundlagen skyddar allas privatliv. Man får inte kränka en annan persons ära eller störa en annans hemfrid.

Det är förbjudet att läsa en annan persons brev eller lyssna på en annan persons telefonsamtal.

I Finland får alla ha sin egen tro. Alla får höra till eller låta bli att höra till en kyrkan eller någon annan religiös sammanslutning.

Enligt grundlagen har alla rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning. Till de finländska rättigheterna hör också att alla enligt sina egna förutsättningar har rätt till utbildning efter grundutbildningen. Att inte ha pengar får inte vara ett hinder för utbildning.

Finländarna har rätt till sitt eget språk. Finland har två nationalspråk, finska och svenska. De här språken har finländare rätt att använda i kontakten med myndigheter.

Samernas rätt att använda sitt språk finns inskriven i en egen lag.

Rättigheterna för den som använder teckenspråk och den som på grund av funktionsnedsättning behöver tolk- och översättningshjälp garanteras i lag.

Staten ska se till sysselsättningen och försöka ordna arbete för alla.

I Finland har alla rätt till en tillräcklig utkomst och till vård. Lagen garanterar alla grundläggande utkomst om man blir sjuk eller arbetslös, då man blir gammal eller om man av någon annan anledning inte längre kan arbeta. Barnen måste alltid få den vård de behöver. Det måste finnas tillräcklig socialvård för alla.

Alla människor i Finland har rätt till en hälsosam miljö.
Människorna måste också ha rätt att påverka besluten om sin boendemiljö.

Källa:

http://www.om.fi/ll/Etusivu/Julkaisut/Esitteet/Perustuslaki/Tunneperusoikeutesi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: