Flykting- och invandringslagstiftning – Finland

Hej vänner och kära läsare. Idag tänkte jag ta upp det här med “ensamkommande flyktingbarn” som man nu också diskuterar i Finland precis som vi gjort under en tid i Sverige. I Finland så regleras detta i tre olika lagar, nämligen utlänningslag, lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd och ny polislag. Länkar till dessa tre viktiga lagstiftningar hittar ni nedan. Ansvarig myndighet i Finland är Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto).

Utlänningslag – Finland:

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20040301

Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110746

Ny polislag – Finland

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110872?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Polislag

Länk till Migrationsverket i Finland hittar du här:

Migrationsverket i Finland

http://www.migri.fi/

Advertisements

2 Responses to “Flykting- och invandringslagstiftning – Finland”

 1. Linda Says:

  Hej, har tidigare tittat på dessa lagar och vi kommer definitivt att använda oss av dessa i vår uppsats. Jag hittade även en annan lag som jag fick ett stort intresse av; barnskyddslagen. Vad anser du om den?

  • ifk07073 Says:

   Hej Linda!

   Barnskyddslagen har flera stora fördelar enligt mig. Speciellt när det gäller anmälningsskyldighet …dvs där barn far illa. Men även 26§ om hur ett sådant här ärende skall anhängigöras är viktigt ur en rättssäkerhetssynpunkt. Sedan har de ju varit tydliga också i 27§ angående “utredning” i sådana här ärenden. Dessutom tycker jag att det är bra att man har ett separat kapitel nämligen 6 kap om “procedurregler”. Men, extra viktigt är att man noga reglerat det här med “omhändertagande av barn” eftersom det varit så mycket LVU skandaler i Sverige. Då har man i Finlands barnskyddslag ett särskilt kapitel 9 kap om “Omhändertagande” vilket är bra för de som har till sin uppgift att handlägga och fatta beslut i sådana här ärenden. Det är också bra att man har tydligt reglerat vad som gäller för “vård utom hemmet” vilket man finner i 10 ap och 11 kap i barnskyddslagen. Mvh Mikael

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: