Offentlig upphandling i Finland – förändringar som skett!

Hej vänner och kära läsare!

Precis som Sverige så har Finland som bekant en lag om offentlig upphandling:

Lag om offentlig upphandling 30.3.2007/348

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070348

Men, denna lag är begränsad till sitt innehåll, och rymmer tex inte sådant som berör försvar eller rikets säkerhet.

Därför kom det 2011 en ny lag som kompletterar den gamla lagen. Den nya lagen fick namnet: Lag om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling 29.12.2011/1531

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20111531

Detta innebär att även när staten skall köpa in material till försvaret, eller något som rör landets säkerhet så måste de tillämpa EU:s regelverk dvs gå ut med en offentlig upphandling. Tidigare var det som hade med försvaret att göra inte öppet för vem som helst , men i och med medlemskapet i EU så blir ju EU:s medlemsstater bundna av EU-direktiv inom just offentlig upphandling. Detta fanns ju inte tidigare när det gällde tex försvarsmateriel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: